Informasjon

Legemidler og svangerskap

Kritiske faktorer

Både legemiddeldose og når i fosterlivet legemiddelet benyttes, kan ha betydning. Potensialet for fosterskader øker med økende dose, og medikamentbruk bør derfor være på et så lavt nivå som mulig.

De første 3 ukene etter befruktning vet de færreste at de er gravide, og inntak av skadelige stoffer i denne perioden vil enten gi abort (ofte uten at man noen gang blir oppmerksom på at man har vært gravid) eller ingen fosterskader. Fosterskader oppstår først når organene utvikles. Dette skjer i perioden mellom uke 3 og uke 8. Etter uke 8 er det uvanlig at større fødselsdefekter utvikler seg, men skadelige stoffer kan påvirke vekst og funksjon av normalt utviklede organ. Aborter før uke 9 skyldes ofte at kroppen avstøter skadete fosteranlegg.

Forrige side Neste side