Informasjon

Legemidler og svangerskap

Vurdering av legemidlers mulige skadeeffekt

Når Legemiddelverket skal godkjenne ulike legemiddel for salg i Norge, kreves en omfattende dokumentasjon av virkninger og bivirkninger. Avhengig av denne dokumentasjonen vil legemidler få ulike anbefalinger for gravide.

Av etiske grunner kan det ikke gjennomføres eksperimenter med legemidler på gravide kvinner. Forsøk på dyr kan være veiledende, men resultatene kan ikke alltid overføres til mennesker. Noen medikamentgrupper har blitt brukt over lang tid hos gravide, og har vist seg å være trygge. Mange nyere medikamentgrupper er antatt å være trygge, men bevisene mangler. I slike tilfeller benyttes ofte de eldre medikamentgruppene.

I noen tilfeller har mor sykdom som krever behandling med potensielt fosterskadelige medisiner. Et eksempel på dette er blodtrykksbehandling. Høyt blodtrykk kan være skadelig for mor og foster, samtidig kan enkelte blodtrykksmedisiner gi fosterskader. Gravide kvinner som behandles for høyt blodtrykk, kan derfor bli behandlet med andre medisiner enn de som benyttes utenom svangerskap.

Forrige side Neste side