Informasjon

Legemidler og svangerskap

Sykdom eller behandling?

Det fokuseres ofte på skadelige effekter av miljøstoffer under svangerskap. Av disse er det nok røyking og alkohol som utgjør hovedtyngden. Som regel har ikke medisiner skadelige effekter på fosteret dersom de benyttes i normale doser.

I noen tilfeller må skadelige effekter av behanding veies opp mot skadelige effekter av sykdommen. Det er derfor viktig å snakke med legen både om medisiner som tas i løpet av svangerskapet, og om faren ved å unnlate å ta foreskrevne medisiner. Som regel finnes det alternative løsninger om man skulle havne i en situasjon der man vurderer faren ved legemiddelbehandling opp mot risikoen for skade på fosteret.

Forrige side Neste side