Informasjon

Legemidler og svangerskap

Selv om man skal være forsiktig med å bruke legemidler under svangerskap og i ammeperioden, er det sjelden at legemidler er skadelige for fosteret.

Som en hovedregel bør man forsøke å bruke minst mulig medisiner når man er gravid. Medisiner kan skade fosteret, og det tryggeste er å avstå fra bruken dersom medisinene ikke er nødvendige. Noen sykdommer krever imidlertid medikamentell behandling også hos gravide. Bruk av medisiner under svangerskap bør alltid diskuteres med lege. Dette gjelder også kosttilskudd.

Hvordan kan legemiddel skade fosteret?

De fleste legemidler tas opp i blodet og fraktes rundt i hele kroppen. Mor og foster har to separate sirkulasjonssystemer, og de har ikke et felles blodomløp. Morkaken fungerer som et skille mellom morens og barnets blodomløp. Oksygen og næringsstoffer filtreres fra mors blod over til barnet. I denne prosessen vil også de fleste medisiner i mors blod overføres til barnet.

Det er hovedsakelig tre måter fosteret kan skades av legemidler på:

  1. Legemiddel kan ha en direkte effekt på fosteret og skade fosterutviklingen, i verste fall forårsake abort.
  2. Legemiddel kan påvirke morkaken. Den vanligste årsakssammenhengen er at et legemiddel, for eksempel nikotin, får blodårene i morkaken til å trekke seg sammen. Det fører i sin tur til at fosterets tilgang på både oksygen og næring begrenses, og risikoen for undervekt eller underutvikling hos fosteret øker.
  3. Livmoren er i hovedsak en muskel som barnet ligger inne i. Legemidler kan få livmoren til å trekke seg kraftig sammen. Dette kan føre til dårlig blodtilførsel til fosteret, men det kan også forårsake igangsettelse av fødsel og resultatet blir en for tidlig fødsel.

Kritiske faktorer

Både legemiddeldose og når i fosterlivet legemiddelet benyttes, kan ha betydning. Potensialet for fosterskader øker med økende dose, og medikamentbruk bør derfor være på et så lavt nivå som mulig.

De første 3 ukene etter befruktning vet de færreste at de er gravide, og inntak av skadelige stoffer i denne perioden vil enten gi abort (ofte uten at man noen gang blir oppmerksom på at man har vært gravid) eller ingen fosterskader. Fosterskader oppstår først når organene utvikles. Dette skjer i perioden mellom uke 3 og uke 8. Etter uke 8 er det uvanlig at større fødselsdefekter utvikler seg, men skadelige stoffer kan påvirke vekst og funksjon av normalt utviklede organ. Aborter før uke 9 skyldes ofte at kroppen avstøter skadete fosteranlegg.

Vurdering av legemidlers mulige skadeeffekt

Når Legemiddelverket skal godkjenne ulike legemiddel for salg i Norge, kreves en omfattende dokumentasjon av virkninger og bivirkninger. Avhengig av denne dokumentasjonen vil legemidler få ulike anbefalinger for gravide.

Av etiske grunner kan det ikke gjennomføres eksperimenter med legemidler på gravide kvinner. Forsøk på dyr kan være veiledende, men resultatene kan ikke alltid overføres til mennesker. Noen medikamentgrupper har blitt brukt over lang tid hos gravide, og har vist seg å være trygge. Mange nyere medikamentgrupper er antatt å være trygge, men bevisene mangler. I slike tilfeller benyttes ofte de eldre medikamentgruppene.

I noen tilfeller har mor sykdom som krever behandling med potensielt fosterskadelige medisiner. Et eksempel på dette er blodtrykksbehandling. Høyt blodtrykk kan være skadelig for mor og foster, samtidig kan enkelte blodtrykksmedisiner gi fosterskader. Gravide kvinner som behandles for høyt blodtrykk, kan derfor bli behandlet med andre medisiner enn de som benyttes utenom svangerskap.

Smertestillende behandling

Paracetamol er førstevalget dersom en gravid kvinne trenger smertestillende eller febernedsettende medisin. Bruk laveste effektive dose over så kort tid som mulig. Gravide bør oppsøke lege ved smerter som varer mer enn noen få dager. NSAIDs (som ibuprofen, diklofenak og naproksen) skal ikke brukes i tredje trimester og skal bare brukes tidligere i svangerskapet dersom det er strengt nødvendig.

Vaksiner i svangerskapet

Vaksiner framstilles på ulikt vis. Noen anses å være trygge å ta under svangerskap, andre vaksiner bør unngås om man er gravid. Det er særlig vaksiner i gruppen "levende, men svekket virus" som bør unngås av gravide. Det gjelder blant annet vaksine mot røde hunder og vannkopper. Generelt bør man unngå å sette vaksiner hos gravide dersom det ikke er en akutt fare for infeksjon. Dette kan være et problem ved reiser eller ved epidemier. 

Covid-19 pandemien har vist at risikoen for komplikasjoner til infeksjonen øker utover i svangerskapet. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom kan også vaksineres i 1. trimester, fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom.

Legemidler gitt i forbindelse med fødselen

Både lokalbedøvende medisiner og smertestillende medisiner gitt til mor under fødselen, kan ha effekt på barnet. Slike medisiner blir derfor brukt i så små doser som mulig. Særlig opiater (morfin) kan gi pustebesvær og slapphet hos det nyfødte barnet. På fødeavdelinger vil de være bedre rustet til å håndtere slike problem, og de kan derfor også være litt mer liberal i bruken av slike medisiner.

Sykdom eller behandling?

Det fokuseres ofte på skadelige effekter av miljøstoffer under svangerskap. Av disse er det nok røyking og alkohol som utgjør hovedtyngden. Som regel har ikke medisiner skadelige effekter på fosteret dersom de benyttes i normale doser.

I noen tilfeller må skadelige effekter av behanding veies opp mot skadelige effekter av sykdommen. Det er derfor viktig å snakke med legen både om medisiner som tas i løpet av svangerskapet, og om faren ved å unnlate å ta foreskrevne medisiner. Som regel finnes det alternative løsninger om man skulle havne i en situasjon der man vurderer faren ved legemiddelbehandling opp mot risikoen for skade på fosteret.

Vil du vite mer?