Informasjon

Unormal blødning etter fødsel

Unormal blødning etter fødselen er når det blør mer enn normalt, og det kan være nødvendig å sette i verk tiltak for å stanse blødningen.

Blødning etter fødsel

De fleste tilfeller av blødning etter en fødsel er ufarlige, men alvorlige blødninger er en potensielt livstruende komplikasjon til både vaginal forløsning og keisersnitt. En ukomplisert fødsel kan ofte føre til blodtap over 500 ml uten at det truer morens tilstand.

Blødning opptil 500 ml i forbindelse med fødselen oppfattes som normalt. Blødning over 500 ml oppstår hos 10-25 prosent av de fødende, mens en alvorlig blødning over 1000 ml forekommer hos ca. 5 prosent. Massiv blødning som gjør det nødvendig å fjerne livmoren, skjer hos omtrent 0,4 per 1000 fødsler i Norge.

På verdensbasis dør årlig omtrent 140.000 kvinner på grunn av blødning etter fødsel, noe som er årsak til 25 prosent av alle dødsfall hos den fødende.

Årsaker

Normalt vil livmoren etter fødselen trekke seg sammen, og blodårer vil lukke seg. I noen tilfeller skjer ikke det. Livmoren er slapp, trekker seg ikke sammen, og det blør vedvarende fra området der morkaken har vært festet. Dette er den vanligste årsaken til blødning etter fødselen, og tilstanden betegnes på fagspråket for uterusatoni.

Andre årsaker til blødning etter fødselen er rifter i livmorhalsen, i skjeden eller i huden fra skjeden og bak til endetarmen. Noen ganger hender det at hele eller deler av morkaken blir hengende fast i livmoren, noe som kan gi både umiddelbar og senere blødning. Sjeldnere årsaker er at livmoren vrenger seg, at det blir sprekkdannelser i livmoren eller at det er feil i blodets evne til å levre seg, blodårer tettes igjen - det dannes en blodpropp eller trombe (feil i koagulasjonssystemet).

Risikofaktorer

En rekke forhold kan øke risikoen for større blødning etter fødselen. Blant de hyppigste er forlenget utdrivningsfase (siste fase) av fødselen, svangerskapsforgiftning, kraftig blødning etter å ha klippet i skjedeåpningen (episiotomi), tidligere fødsler med kraftig etterblødning, flerlingesvangerskap, overvekt hos mor og/eller høy alder, lavt blodtrykk hos den fødende, koagulasjonsforstyrrelser, rifter, bruk av tang eller sugekopp (vakuum).

Diagnosen

Jordmor og/eller lege må raskt finne årsaken til blødningen. Mild utvendig massasje av livmoren bidrar til at en "slapp" livmor (uterusatoni) kan trekke seg sammen. Grundig inspeksjon av morkaken vil kunne avsløre om det er rester som henger igjen i livmorhulen. Man vil kontrollere om det blør fra rifter. Vedvarende blødning gjør det nødvendig å kjenne på livmoren både fra utsiden og innsiden. Noen ganger gjøres ultralyd for å finne forklaringen.

Blodprøver må tas dersom man mistenker koagulasjonsforstyrrelse. Hele tiden overvåkes den nybakte mor med blant annet målinger av puls og blodtrykk.

Dersom du har født på et sted der man ikke har tilgang til erfaren fødselslege, kan det bli nødvendig å overføre deg til et sykehus der slik ekspertise finnes. Før og under transporten vil man forsøke å kontrollere blødningen, og du vil få væsketilførsel direkte i blodet, eventuelt blodoverføring.

Behandling

Målet med behandlingen er å begrense blødningen og forebygge ytterligere komplikasjoner. Dersom morkaken ikke er kommet, eller man har mistanke om at livmoren ikke har trukket seg sammen, masseres livmoren ved å trykke mot øvre del av livmoren gjennom bukveggen. Vanligvis vil da morkaken komme eller blødningen avta.

Du får en sprøyte med et legemiddel som får livmoren til å trekke seg sammen (eks. oksytocin) og blodårene til å lukke seg.

Ved alvorlig blødning blir det nødvendig å gi oksygen og intravenøs væsketilførsel. Bare unntaksvis er det påkrevd med blodoverføring.

Forebyggende behandling

Forskning har vist at innsprøyting av oksytocin eller liknende etter fødselen, forhindrer eller reduserer omfanget av større blødninger. I økende grad blir dette gjort rutinemessig etter enhver fødsel.

Prognose

I Norge er større blødning etter fødsel meget sjelden årsak til at man må fjerne livmoren eller at den fødende dør. Forløp og prognose avhenger av årsaken, tilstandens varighet, blodtapets størrelse, andre ledsagende faktorer og effekten av behandlingen. Rask diagnose og behandling gir et godt resultat.

Har du hatt en episode med større blødning etter fødsel, øker risikoen for lignende hendelse ved ny fødsel. Opptil ti prosent opplever en slik gjentakelse.

Vil du vite mer?

  • Postpartum blødning - for helsepersonell