Informasjon

Brystbetennelse

Egenbehandling

Kunnskapen om årsaker til og hvordan best behandle brystbetennelse er noe mangelfull. Det kommer stadig ny kunnskap, og nylig ble det gjort endringer i anbefalingene om behandling av brystbetennelse. Tidligere var hyppig og grundig brysttømming ansett å være avgjørende. Nå anbefales internasjonalt og i Norge at normal amming/uttømming bør opprettholdes. Det er viktig å optimalisere ammeteknikk, avdekke eventuelle underliggende årsaker som uhensiktsmessig ammemønster eller feil sugetak og korrigere disse. Det anbefales å fortsette ammingen også om det puss i melken eller om du må bruke antibiotika mot en infeksjon i brystet.

Tiltak som demper smerter og letter ammingen anbefales. Kjølige omslag mellom ammingene kan lindre smerter og redusere hevelsen. Varme på brystet kan hos noen lette melkeutdrivingen. Du bør bruke brystholder som gir brystet god støtte uten å klemme eller presse på brystet. Det anbefales å unngå dyp massasje av brystet, det kan skade brystvevet og føre til økt hevelse og melkestase. 

Les mer om amming.

Det anbefales bruk av smertestillende ved behov i form av paracetamol for å lette ammingen -stress og smerter hemmer melkeutdrivingen. Paracetamol kan kombineres med ibumetin som er en betennelsesdempende som kan redusere hevelse i brystvevet. Det er trygt å amme ved bruk av disse legemidlene innenfor anbefalt dosering.

Dersom tiltakene nevnt over ikke har effekt i løpet av 12 til 24 timer og symptomer og funn tilsier at det foreligger en bakterieinfeksjon, anbefales antibiotikabehandling. Dersom du har alvorlige symptomer med svekket allmenntilstand, høy feber og sterke smerter bør du kontakte lege med det samme for vurdering av behov for antibiotikabehandling.

Les mer om amming og legemidler.

Forrige side Neste side