Informasjon

Brystbetennelse

Antibiotikabehandling

Dersom rådene gitt over ikke gir bedring, vil legen behandle tilstanden med antibiotika. Du får da antibiotika i form av tabletter som tar knekken på bakteriene, og som barnet tåler. Det er viktig at du tar ut hele kuren, som vanligvis varer ti dager, for å unngå at betennelsen tar seg opp igjen.

Ved mistanke om at det har oppstått en verkebyll i brystet utføres det vanligvis en ultralydundersøkelse der legen samtidig vil kunne føre en nål/kanyle inn og tømme og skylle verkebyllen. Større verkbyller tømmes ved kirurgisk åpning av byllen for drenasje av pusset.

Forrige side Neste side