Informasjon

Fastsittende morkake (placenta accreta)

Fastsittende, fastvokst morkake er en sjelden komplikasjon, men tilstanden kan føre til livstruende blødning i forbindelse med fødsel. Risikoen for fastvokst morkake er høyere hos kvinner som tidligere har gjennomgått keisersnitt.

Hva er fastsittende morkake?

I et normalt svangerskap fester det befruktede egget seg i den tykke og næringsrike slimhinnen på innsiden av livmoren. Morkaken dannes og vokser i denne slimhinnen. Ved fødsel løsner slimhinnen og morkaken, og morkaken kommer ut som en enhet en liten stund etter fødselen av barnet. Ved fastsittende morkake, placenta accreta, vokser deler av morkaken gjennom slimhinnen og inn i livmorens muskelvegg, og fester seg delvis til muskelveggen. Ved fødsel vil morkaken da henge igjen i livmorhulen.

Fastsittende morkake er en sjelden komplikasjon, men i takt med at bruken av keisersnitt øker, øker også forekomsten av denne komplikasjonen. Forekomst i Norden er 3,4 – 4,5 pr. 10 000 fødsler.

Årsak

Alle detaljer omkring hvorfor morkaken noen ganger vokser inn og fester seg for dypt, er ikke kjent. Men vi vet at dette skjer mye oftere dersom slimhinnen i livmoren er skadet, eller den er for tynn. Dette vises tydelig ved at fastsittende morkake først og fremst finnes hos kvinner som har arr i livmoren, og tidligere keisersnitt er den dominerende årsaken til arr i livmoren. Helt nederst i livmoren er også livmorslimhinnen noe tynnere enn i de midtre partiene, og lavtliggende morkake medfører derfor også økt risiko. I tillegg øker risiko litt hos kvinner som røyker, som har født mange barn, og med økende alder hos kvinnen.

Diagnosen

I svangerskapet vil den gravide i de fleste tilfeller ikke ha noen plager eller symptomer som følge av fastsittende morkake. Kort tid etter fødsel skal normalt morkaken løsne og komme ut. Når morkaken ikke løsner, fører dette som regel til kraftig og vedvarende blødning. Dette kan være en livstruende situasjon, men i sykehus med tilgang til blodoverføringer og intensivbehandling, vil det som regel gå bra.

Fastsittende morkake oppdages nå stadig oftere i forbindelse med ultralydundersøkelse. Dersom det ved vanlig utvendig ultralyd blir mistanke om denne diagnosen, vil en innvendig ultralyd (via skjeden) kunne gi sikrere diagnose. Men undersøkelser tyder på at det ikke er mulig å oppdage alle tilfellene ved ultralyd, og fortsatt må man derfor ha beredskap for denne diagnosen ved fødsler.

Behandling

En fastsittende morkake og kraftig blødning fører til hasteoperasjon. Det gjøres keisersnitt, og i de fleste tilfellene må man fjerne både livmor og morkaken etter at keisersnittet er gjennomført. Dersom diagnosen er stilt på forhånd, planlegges inngrepet og gjennomføres i god tid før fødselen starter. Man tar da først ut barnet med vanlig keisersnitt, og fjerner deretter morkaken eller hele livmoren med morkaken på plass, i det samme inngrepet.

Siden gjennomgått keisersnitt er en disponerende faktor for fastsittende morkake, blir dette ett av mange argumenter for at man ikke skal foreta keisersnitt dersom det ikke er medisinsk nødvendig.