Informasjon

Fødselsdepresjon, barselsdepresjon

Symptomer på fødselsdepresjon er blant annet nedstemthet og utfordringer med å gjøre vanlige aktiviteter. Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon.

Temaside om Korona

Hva er fødselsdepresjon?

Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon, og den må være tilstede det meste av dagen omtrent hver dag i to uker eller mer for å oppfylle kravene til diagnosen fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon, svangerskapsdepresjon, postpartum depresjon eller barselsdepresjon er ulike betegnelser på depresjon under eller etter svangerskap. Nyere data viser at cirka en tredjedel av alle depresjonene etter fødsel starter under svangerskapet. En depresjonsepisode oppfattes som å være relatert til fødsel hvis den begynner mindre enn seks uker etter fødsel, men erfaringsbasert kunnskap viser at kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel.

En norsk studie fant at risikoen for å utvikle depresjon var omtrent like stor i siste del av svangerskapet og i tiden umiddelbart etter de første fire månedene etter fødselen som i barselperioden.

Symptomene er lik de symptomene som er typiske for depresjon utenom svangerskap og fødsel: Nedtrykthet, gråt, mangel på evne til å glede seg over ting, selvbebreidelse, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, tilbakevendende tanker om død og vansker med å fungere i daglige aktiviteter.

Vi mangler gode norske tall for forekomst, men i USA rapporteres forekomsten å være 13 prosent etter fødsel (en av sju kvinner). Forekomsten synes høyere blant yngre mødre.

Neste side