Informasjon

Fødselsdepresjon, barselsdepresjon

Fødselsdepresjon er den vanligste komplikasjonen til fødsel. Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon.

Hva er fødselsdepresjon?

Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon, og den må være tilstede det meste av dagen omtrent hver dag i to uker eller mer for å oppfylle kravene til diagnosen fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon, postpartum depresjon eller barselsdepresjon er ulike betegnelser på depresjon under eller etter svangerskap. Nyere data viser at ca. 1/3 av alle depresjonene etter fødsel starter under svangerskapet. En depresjonsepisode oppfattes som å være relatert til fødsel hvis den begynner mindre enn fire uker etter fødsel, men erfaringsbasert kunnskap viser at kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel.

En norsk studie fant at barselperioden ikke var forbundet med spesiell risiko for å utvikle depresjon sammenlignet med siste del av svangerskapet og med tiden umiddelbart etter de første fire månedene etter fødselen.

Symptomene er lik de symptomene som er typiske for depresjon utenom fødsler: Nedtrykthet, gråt, mangel på evne til å glede seg over ting, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, tilbakevendende tanker om død.

Vi mangler gode norske tall for forekomst, men i USA rapporteres forekomsten å være 13% etter fødsel (en av åtte kvinner). Tilstanden er sannsynligvis underdiagnostisert. Forekomsten synes høyere blant tenåringsmødre.

Neste side