Informasjon

Svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon

Behandling 

Formålet med behandling er at du skal bli kvitt plagene, forebygge tilbakefall og bedre forholdet mellom deg og barnet.

Lette til moderate depresjonstilstander

Dersom du har en mild depresjon, bør behandlingstiltak i form av avlastning og støtte igangsettes umiddelbart, for eksempel gjennom familie og helsesykepleier. Du bør få ny kontrolltime innen to til fire uker. Slike tiltak kan settes i verk uten en sikker diagnose, og ledsages av kontroller i samarbeid med lege for å vurdere forandringer i sykdomsgraden.

Ved milde former for depresjon anbefales vanligvis ikke medikamenter mot depresjon. Aerob trening med lett til moderat intensitet er vist å bedre lette til moderate symptomer på depresjon, og øker sannsynligheten for at tilstanden går over av seg selv.

Alvorlig fødselsdepresjon

Ved selvmordstanker eller tanker om å skade barnet trenger du øyeblikkelig psykiatrisk hjelp. Om du ikke klarer å ta hånd om deg selv eller barnet, er det også påkrevd med øyeblikkelige tiltak. Innleggelse i sykehus kan være aktuelt og vurderes ut fra en totalvurdering, der grad av symptomer, nettverket ditt, samt tilgangen på hjelp lokalt, vektlegges. Det er rapportert at felles innleggelse av mor og barn kan ha en gunstig effekt på utvikling av funksjonen som mor, og forholdet mellom mor og barn. Alvorlig fødselsdepresjon vil ofte kreve behandling med et medikament mot depresjon (antidepressivum), vanligvis et såkalt SSRI.

Elektrosjokkbehandling (ECT) er et alternativ som er noe av det siste man griper til i graviditeten, da det blant annet kan føre til for tidlig fødsel. Ved svært alvorlig sykdom og behov for behandling som virker raskt, kan det allikevel være et alternativ.

Amming

Hva med amming under behandling med antidepressive medikamenter? Vi vet at alle antidepressive medikamenter skilles ut i brystmelk. Forutsatt laveste effektive dose og ingen tegn til at barnet er påvirket, kan det være akseptabelt at du ammer. Legen vil i samråd med deg vurdere dette. De positive effektene av amming er vanligvis mye større enn de negative effektene av den begrensede mengden av antidepressiva som går over i morsmelken. 

Forrige side Neste side