Informasjon

Svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon

Forløp 

Gjennomsnittlig varighet av en ubehandlet fødselsdepresjon var i en studie syv måneder, mens i en annen studie fant forskerne at de fleste episoder går over av seg selv innen tre til seks måneder. Hos noen få kan depresjonen vare lenger.

Ved alvorlige depresjoner, og ved gjentatte depresjoner, er det viktig at du får god og langvarig oppfølging av helsepersonell. 

Forrige side Neste side