Informasjon

Svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon

Risiko ved senere svangerskap

Har du tidligere hatt en fødselsdepresjon, er økt risiko for ny depresjon under eller etter et nytt svangerskap. Det er derfor viktig med god oppfølging, tette kontroller og støtte i svangerskapet og de første månedene etter fødsel. På den måten unngår mange å utvikle fødselsdepresjon.

Forrige side Neste side