Informasjon

Fødselshjelp - assistert vaginal forløsning

Fødselshjelp kan være kunstig igangsatt fødsel ved at livmorhalsen utvides med en ballong,  at det stikkes hull på fostervannsblæren, eller bruk av tang, vakuum ( en slags "sugekopp") eller keisersnitt.

Årsakene til at fødsel igangsettes kan være mange, og i de fleste tilfellene foregår dette helt udramatisk. Dersom det vurderes at en vanlig, spontan fødsel utgjør en større risiko for mor og barn enn et forløsende inngrep, iverksettes "operativ forløsning". En kan dele disse i to, assistert vaginal forløsning og keisersnitt.

  • Animasjon av assistert fødsel

Igangsettelse av fødsel

I enkelte tilfeller vil det være ønskelig med en kunstig igangsatt fødsel. Avgjørelse om igangsettelse av fødsel og valg av metode avhenger av en rekke faktorer. Det kan være kvinner som har gått for lenge over tiden (oftest 14 dager), eller dersom det er andre medisinske forhold som gjør at en vil ha barnet ut før den naturlige fødselen har startet. Medisinske årsaker til kunstig igangsatt fødsel er blant andre svangerskapsforgiftning, diabetes, vannavgang og tvillingsvangerskap. Det er ikke uvanlig at flere metoder må benyttes. 

Hinneløsning/stripping

  • Ved stripping gjør jordmor eller lege en tøyning av livmorhalsen samt løsning av fosterhinnen ved å føre en pekefinger inn i livmorhals og indre mormunn og tøye med en sirkulær bevegelse.
  • Prosedyren gir smerter og ubehag, men varer bare i kort tid (vanligvis fra 20 sekunder til ett minutt). Du kan få en lett blødning.
  • Dette gjøres gjerne ved svangerskapskontroller etter termin og regnes strengt tatt ikke som igangsettelse av fødsel, men har vist seg å redusere behovet for igangsetting. 

Ballongkateter og hormonell igangsetting

  • Ved denne metoden settes et ballongkateter opp i livmorhalsen for å utvide denne. Dette bevirker at riene settes i gang.
  • Om riene ikke kommer i gang, kan neste steg være at du får et hormon (prostaglandin) i form av en tablett eller kapsel som svelges eller settes i skjeden. Det er ikke uvanlig at flere doser må gis og at behandlingen går over flere dager. 

Amniotomi/ hinnesprengning

  • Dersom fosterhinnen ikke er sprukket og livmorhalsen er moden, kan det stikkes hull på fostervannsblæren. Dersom riene ikke er kommet igang i løpet av de første timene, gis hormonet oksytocin for å sette i gang riaktivitet.
  • Dette er en metode som kan brukes både til å sette i gang en fødsel, og til å sette fortgang på en treg fødsel.
  • Når fostervannet tømmes ut, vil riene ofte komme spontant, og fødselen startes. Dersom fødselen ikke er startet i løpet av en til to timer, gis gjerne også hormonet oxytocin intravenøst for ytterligere å stimulere fødselen.
  • Hvis hinnesprengning er gjort og fødselen fremdeles ikke er startet etter 12-24 timer, vurderes keisersnitt.
Neste side