Informasjon

Fødselshjelp - assistert vaginal forløsning

Assistert vaginal forløsning

Hos noen kvinner vil det under fødselen oppstå behov for operativ forløsning. Dette kan skyldes at fosteret viser tegn til å ikke få tilstrekkelig tilførsel av oksygen, eller der fødselen i trykketiden går for langsomt, riene er for dårlige og/eller mor er for sliten.

Om fosterets hode fortsatt står høyt i bekkenet, anbefales gjerne keisersnitt. Står hodet tilstrekkelig langt ned, benyttes tang eller vakuum for å forløse barnet. Valg av metode kan blant annet avhenge av fosterhodets posisjon, styrken på riene eller fosterleie. Dersom forsøk på å få barnet ut med sugekopp og/eller tang ikke har ført fram i løpet av 20 minutter, må keisersnitt vurderes. 

Tangekstraksjon

 • Forløsning med tang lykkes oftere enn forløsning med vakuum, men gir hyppigere skader i mors underliv.
 • Bruk av tang forutsetter at mormunnen er utslettet/helt åpen.
 • Dersom barnet ligger i en uheldig stilling, kan tang være bedre, fordi den lettere kan brukes til å rotere barnet inn i riktig stilling.
 • I de fleste tilfeller vil fødselslegen sørge for god lokalbedøvelse av mor før en begynner å bruke tang.

Vakuumekstraksjon

 • En "sugekopp" (også kalt "vakuumekstraksjon") er et alternativ til bruk av tang for å hjelpe barnet ut.
 • Metoden innebærer mindre risiko for skade på mor og barn.
 • Bruk av sugekopp forutsetter at toppen av fosterets hode er presenterende del og er avhengig av tilstrekkelig gode rier.
 • Vakuumekstraksjon fører ofte til at barnet får en "uttrekt form" på hodet like etter fødselen ("fødselssvulst") og små blåflekker eller blødninger er også vanlige. Dette er ufarlig, men kan se skremmende ut. Fødselssvulsten vil rette seg opp i løpet av noen få dager.

Episiotomi ("klipping")

 • Episiotomi innebærer at jordmor klipper en litt større åpning i skjedåpningen til barnet. Dette gjøres for å forebygge større skader i underlivet og endetarmen. Større fødselsrifter kan skape seinkomplikasjoner, for eksempel svekket lukkemuskel i endetarmen.
 • Det er vanlig å bruke episiotomi ved både tang- og vakuumekstraksjon.
 • Det legges bedøvelse før jordmor klipper, og klippingen gjøres helst like før barnet fødes.
 • Animasjon av episiotomi
Forrige side Neste side