Informasjon

Skade på endetarmens lukkemuskel etter fødsel

Ifølge norske tall oppleverer 2.4 prosent av fødende synlig skade på lukkemuskelen til endetarmen etter fødselen.

Hva er skade på endetarmens lukkemuskel?

Skjedeåpningen og endetarmsåpningen ligger like ved hverandre. Et fellesnavn for dette området er perineum. I forbindelse med fødsel kan en rift fra skjedeåpningen og bak til endetarmen (en perinealrift) medføre at lukkemuskelen til endetarmen rives over (anal sfinkterruptur). Det medfører sviktende kontroll over endetarmen og lekkasjeproblemer (fekal inkontinens), en tilstand som kan medføre betydelige psykososiale problemer.

Perineale skader inndeles i fire grader avhengig av omfanget av skaden.

Opp mot 85% av de kvinner som har en vaginal fødsel, vil få en eller annen skade i perineum. 60-70% av disse kvinnene vil bli sydd på grunn av denne skaden. Forekomsten av synlig skade på lukkemuskelen etter vaginal fødsel viser stor variasjon i ulike rapporter, fra 0,4% til 24%. I et norsk materiale fikk 2,4% av de fødende denne skaden. Av disse hadde 1,7% en delvis skade på muskelen, mens 0,7% hadde en fullstendig overrivning av lukkemuskelen. Det hevdes at bare en liten del av de kvinnene som får vedvarende plager etter skadet lukkemuskel, kontakter helsetjenesten for dette, og at det derfor foreligger en underrapportering og et skjult problem.

Etter innføring av et program for å gjenoppfriske de tekniske detaljene for fødselshjelperne ved noen norske sykehus, falt forekomsten av analsfinkterskader fra 4-5% i 2003 til 1-2% i 2009.