Informasjon

Skade på endetarmens lukkemuskel etter fødsel

Skade på endetarmens lukkemuskel kan gi symptomer som lekkasje av luft og avføring, smerter ved avføring, episoder med brå og sterk trang til avføring, og smerter ved samleie.

Temaside om Korona

Ifølge norske tall oppleverer 2.4 prosent av fødende synlig skade på lukkemuskelen til endetarmen etter fødselen.

Hva er skade på endetarmens lukkemuskel?

Skjedeåpningen og endetarmsåpningen ligger like ved hverandre. Et fellesnavn for dette området er perineum. I forbindelse med fødsel kan en rift fra skjedeåpningen og bak til endetarmen (en perinealrift) medføre at lukkemuskelen til endetarmen rives over (anal sfinkterruptur). Det medfører sviktende kontroll over endetarmen og lekkasjeproblemer (fekal inkontinens), en tilstand som kan medføre betydelige psykososiale problemer.

Perineale skader inndeles i fire grader avhengig av omfanget av skaden.

Forekomsten av synlig skade på lukkemuskelen etter vaginal fødsel viser stor variasjon i ulike rapporter, fra 0,4 prosent til 24 prosent. I et norsk materiale fikk 2,4 prosent av de fødende denne skaden. Av disse hadde 1,7 prosent en delvis skade på muskelen, mens 0,7 prosent hadde en fullstendig overrivning av lukkemuskelen. I en internasjonal studie av 99.000 kvinner fant forskerne at forekomsten av slik skade samlet sett var 6.3 prosent, og risikoen ved første fødsel var 5.7 prosent.

Det hevdes at bare en liten del av de kvinnene som får vedvarende plager etter skadet lukkemuskel, kontakter helsetjenesten for dette, og at det derfor foreligger en underrapportering og et skjult problem.

Etter innføring av et program for å gjenoppfriske de tekniske detaljene for fødselshjelperne ved noen norske sykehus, falt forekomsten av analsfinkterskader fra 4-5 prosent i 2003 til 1-2 prosent i 2009.

Neste side