Informasjon

Skade på endetarmens lukkemuskel etter fødsel

Skade på endetarmens lukkemuskel kan gi symptomer som lekkasje av luft og avføring, smerter ved avføring, episoder med brå og sterk trang til avføring, og smerter ved samleie.

Ifølge norske tall opplever omkring 2 av 100 fødende skade på lukkemuskelen til endetarmen etter fødselen.  

Hva er skade på endetarmens lukkemuskel?

Skjedeåpningen og endetarmsåpningen ligger like ved hverandre. Et fellesnavn for dette området er perineum. I forbindelse med fødsel kan en rift fra skjedeåpningen og bak til endetarmen (en perinealrift) medføre at lukkemuskelen til endetarmen rives over (anal sfinkterruptur). Det medfører sviktende kontroll over endetarmen og lekkasjeproblemer (fekal inkontinens), en tilstand som kan medføre betydelige psykososiale problemer.

Perineale skader inndeles i fire grader avhengig av omfanget av skaden.

Forekomsten av skade på endetarmens lukkemuskel etter vaginal fødsel viser stor variasjon i ulike rapporter, fra 0,4 prosent til 24 prosent. I et norsk materiale fikk to prosent av de fødende lukkemuskelskade. Dette tilsvarer omkring 900 kvinner årlig i Norge og mer enn to av tre er førstegangsfødende.

Det hevdes at bare en liten del av de kvinnene som får vedvarende plager etter skadet lukkemuskel, kontakter helsetjenesten for dette, og at det derfor foreligger en underrapportering og et skjult problem.

Neste side