Informasjon

Skade på endetarmens lukkemuskel etter fødsel

Årsak

Under fødsel kan en skade på lukkemuskelen (sfinkter) oppstå når barnets hode passerer gjennom fødselskanalen og vaginalåpningen. Vevselastisiteten kan være utilstrekkelig og vevet revner. Dybden og omfanget av riften avhenger av hvor raskt vevet strekkes, lokaliseringen og den naturlige vevselastisiteten.

Risikofaktorer for skade på lukkemuskelen er førstegangsfødende, stort barn (over 4000 g), avvikende hodepresentasjon (bakre bakhodefødsel, ansiktsfødsel, dyp tverrstand), vanskelig skulderforløsning(fastsittende skuldre), "styrtfødsel", tidligere perinealskade, instrumentell vaginalforløsning - tang er mer risikabelt enn vakuumuthenting (sugekopp) under ellers like forhold.

Skader på lukkemuskelen kan også oppstå uten at det er en synlig rift, og tall fra studier tyder på at opptil en tredel av alle kvinner som føder vaginalt, kan ha slik skjult skade på lukkemuskelen.

Forrige side Neste side