Informasjon

Skade på endetarmens lukkemuskel etter fødsel

Behandling

Når det foreligger skade på lukkemuskelen, er det avgjørende at skaden blir reparert korrekt. Det innebærer at legen foretar en grundig undersøkelse for å klargjøre omfanget av skaden. Deretter gjøres en trinnvis reparasjon av skaden ved å sy sammen de skadete delene. Ved større skader (grad tre og fire) må operasjonen utføres på en operasjonsstue og eventuelt i narkose.

De første 14 dagene etter operasjonen bør du bruke Laktulose 15 ml x 2 for å sikre myk avføring og for å unngå et sterkt press mot lukkemuskelen når du er på do. Noe som innebærer risiko for at det kan revne på nytt. I tillegg får du et kombinert smertestillende og betennelsesdempende middel (NSAID). Du vil bli henvist til fysioterapeut for opplæring i bekkenbunnstrening.

Alle kvinner som har gjennomgått en perinealrift grad tre eller fire, bør tilbys en kontroll etter cirka tolv måneder. Hvis kvinnen har symptomer på svekket anal lukkemuskel, bør hun utredes videre med ultralyd eller MR, eventuelt at hun henvises direkte til kirurg med ekspertise på slike inngrep. Du bør ta kontakt med egen lege, eventuelt gynekolog, dersom du skulle få symptomer på sviktende lukkemuskel (analinkontinens) før du kommer til kontroll, eventuelt etter at du har vært til denne kontrollen.

Avdekkes skade på lukkemuskelen dager, uker eller måneder etter fødselen, må du henvises til gynekolog/ kirurg for vurdering av operasjon eller andre tiltak (jfr. fekal inkontinens).

Forrige side Neste side