Informasjon

Skade på endetarmens lukkemuskel etter fødsel

Forebyggende behandling

Det er en viktig oppgave for fødselhjelperne ved enhver fødsel å forhindre at det oppstår skade på lukkemuskelen. Det innebærer nøye overvåkning og støttende tiltak under fødselen:

  • Hindre at fosterhodet "skjærer ut" av skjedeåpningen for hurtig
  • Om nødvendig: Moren instrueres i å "holde igjen" under trykkrier
  • Huden mellom skjedeåpningen og endetarmsåpningen, perineum, må tøyes langsomt og støttes effektivt
  • Ved behov for assistert fødsel via skjeden vil legen foretrekke å bruke sug (vakuumekstraksjon) fremfor tang
  • Å klippe opp skjedeåpningen, dvs. anlegge episiotomi, benyttes kun når dette kan redusere risiko for alvorlig perinealrift og når man ønsker å hente barnet raskt ut på grunn av truende fosterdød.

Ved senere svangerskap hos en kvinne som ved tidligere fødsel har opplevd en total overriving av lukkemuskelen, vil man overveie keisersnitt.

Forrige side Neste side