Informasjon

For tidlig fødsel

En fødsel er for tidlig når den finner sted etter 22 uker og før 37 uker er gått av svangerskapet. Truende for tidlig fødsel foreligger når det er rier, eller jordmor eller lege finner at livmorhalsen blir kortere og mormunnen blir utvidet.

Illustrasjonsfoto

Hva er for tidlig fødsel?

Kvinnen vil typisk merke at fødselen er i gang ved at riene blir kraftige og takvise og kommer regelmessig. Vannavgang er et sikkert tegn på at fødselen har startet. Smerter i ryggen og en trykkende følelse nedover i underlivet er også vanlig.

Forekomsten av for tidlig fødsel (<37 uker) i Norge er noenlunde stabil. I 2012 ble det registrert 3507 fødsler (5,9%) mellom fullgått uke 22 (uke 23+0) og fullgått uke 36 (uke 36+6)

Risiko

For tidlig fødsel er skyld i 65% av alle dødsfall rundt fødselen og 50% av de hjerneskadene som påvises hos barn. Data fra fødselsregisteret i Norge for barn født i perioden 1967-1983 viste økt sykelighet for barn født etter 23-27 uker sammenlignet med barn født til termin:

  • Cerebral parese: 9,1% versus 0,1%
  • Mental retardasjon: 4,4% versus 0,4%
  • Forekomst av uføretrygd: 10,6% versus 1,7%

Årsaker

Infeksjon er en vanlig årsak til at fødselen har satt i gang for tidlig. Sprekk av fosterhinnene kan være en årsak. Dette setter i gang fødselsprosessen. Sprekk av hinnene kan skje ved betennelse i fosterhinnen, svikt i livmorhalsen, tidlig rieaktivitet og ved stor grad av utvidelse av livmoren. Slik utvidelse ses typisk ved tvillingfødsler eller ved for mye fostervann. For tidlig fødsel kan også oppstå spontant. En eller annen prosess igangsetter da fødselen. Det kan være forhold ved morkaken, infeksjon som ikke er oppdaget, eller en ukjent mekanisme.

Det er godt kjent at tobakk øker risikoen for for tidlig fødsel. Andre forhold som øker risikoen, er tidligere for tidlig fødsel (kanskje den viktigste faktoren), tvillingsvangerskap, behandling for livmorhalskreft, blødninger, svangerskapsforgiftning, forliggende morkake, for tidlig morkakeløsning, alder under 20 år og over 35 år, og urinveisinfeksjon eller bakteriell vaginose.

Behandling

Hensikten med å gripe inn ved en for tidlig fødsel er å utsette fødselen så lenge at fosteret blir sterkest mulig og mest mulig modent. Særlig viktig er det at lungene modnes i tistrekkelig grad.

Ved fare for fødsel før uke 36 er det vanlig at den gravide blir lagt inn på sykehus med avdeling spesielt tilrettelagt for overvåkning og pleie av for tidlig fødte barn.

Før 34 uker gis riehemmende medikamenter og kortison. Kortison øker lungemodningen hos fosteret. Ved tidlig vannavgang kan det være aktuelt å gi antibiotika for å forebygge infeksjoner hos mor og foster.

 

Prognose

Nedre grense for når et nyfødt barn er levedyktig, angis å være etter 22 fullgåtte uker (uke 23+0) eller ca. 500 g vekt. Mer enn 85% av barn med fødselsvekt mellom 750 og 1000 g (tilsvarende 25-27 uker), vil overleve. Muligheten for overlevelse blir bedre jo lengre svangerskapet varer.

Komplikasjoner forekommer oftere enn i svangerskap som går til termin. Eksempel på komplikasjoner hos for tidlig fødte barn er oksygenmangel under fødselen, hjerneblødning og dårlig lungemodning som fører til et syndrom med lungesvikt (respiratorisk distress syndrom, RDS). For tidlig fødte barn er oftere syke og har oftere infeksjoner. På grunn av at leveren er umoden og ikke fungerer som normalt ennå, har disse barna ofte gulsott. Avvikende leie er også vanligere og kan gjøre fødselen vanskelig.

Pasientorganisasjon

Vil du vite mer?

Animasjoner