Informasjon

For tidlig fødsel

For tidlig fødsel er en fødsel som finner sted før 37 uker er gått av svangerskapet. Det er ulike årsaker til for tidlig fødsel, men ved en stor andel finner man ingen forklaring.

Hva er for tidlig fødsel?

Kvinnen vil typisk merke at fødselen er i gang ved at riene blir kraftige og takvise og kommer regelmessig. Vannavgang er et sikkert tegn på at fødselen har startet. Smerter i ryggen og en trykkende følelse nedover i underlivet er også vanlig.

Forekomsten av for tidlig fødsel ( før 37 uker) i Norge er noenlunde stabil. I 2017 ble det registrert 3097 fødsler (5,6 prosent av alle registrerte fødsler) mellom fullgått uke 22+0 og fullgått uke 36.

Behandlingsmessige tiltak settes rutinemessig inn ved fødsler mellom 23+0 og 33+6 uker. Eventuelle tiltak vurderes individuelt ved fødsel før 23 uker.

Risiko

For tidlig fødsel er skyld i 65 prosent av alle dødsfall rundt fødselen og halvparten av de hjerneskadene som påvises hos barn. Risiko for cerebral parese og blindhet er økt, og ifølge en oversikt fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt får 22 prosent av barn født i uke 22 til 23, og 17 prosent av barn født i uke 24 cerebral parese. Ved to til tre års alder har barn født mellom 22 til 27 uker ti prosent risiko for blindhet. Kun 27 prosent av alle barn født i uke 23 overlever, mens 90 prosent født i uke 25 til 27 overlever.

Årsaker til for tidlig fødsel

En stor andel av for tidlige fødsler er uforklarlige og spontante. Infeksjon er en vanlig kjent årsak til at fødselen har startet for tidlig. Sprekk av fosterhinnene kan være en årsak. Dette setter i gang fødselsprosessen. Sprekk av hinnene kan skje på grunn av betennelse i fosterhinnen, svikt i livmorhalsen, tidlig rieaktivitet og ved stor grad av utvidelse av livmoren. Slik utvidelse ses typisk ved tvillingfødsler eller ved for mye fostervann. 

Det er godt kjent at tobakk øker risikoen for for tidlig fødsel. Andre forhold som øker risikoen, er tidligere for tidlig fødsel (kanskje den viktigste faktoren), tvillingsvangerskap, behandling for livmorhalskreft, blødninger, svangerskapsforgiftning, forliggende morkake, morkakeløsning, alder under 20 år og over 35 år, urinveisinfeksjon eller bakteriell vaginose samt overvekt. Tungt fysisk arbeid er ikke vist å øke risikoen for for tidlig fødsel.

Behandling 

Hensikten med å gripe inn ved en truende for tidlig fødsel er å utsette fødselen så lenge at fosteret blir sterkest mulig. Særlig viktig er det at lungene modnes i tilstrekkelig grad.

Ved fare for fødsel før uke 36 er det vanlig at den gravide blir lagt inn på sykehus med avdeling spesielt tilrettelagt for overvåkning og pleie av for tidlig fødte barn.

Før 34 uker gis riehemmende medikamenter og kortison. Kortison øker lungemodningen hos fosteret. Behandling med magnesium er vist å kunne redusere risikoen for cerebral parese ved svangerskapsvarighet under 32 uker.

Ved tidlig vannavgang kan det være aktuelt å gi antibiotika for å forebygge infeksjon hos mor og foster. Hos noen kvinner med kjent høy risiko for for tidlig fødsel, er det aktuelt med forebyggende behandling med hormonet progesteron. Det viktigste forebyggende tiltaket er røykestopp. Forebyggende sengeleie anbefales ikke rutinemessig. 

Prognose

Nedre grense for når et nyfødt barn er levedyktig, angis å være 23+0 uker eller rundt 500 gram vekt. Mer enn åtte av ti barn med fødselsvekt mellom 750 og 1000 gram (tilsvarende 25 til 27 uker) vil overleve. Muligheten for overlevelse blir bedre jo lengre svangerskapet varer.

Komplikasjoner forekommer oftere enn ved fødsel til termin. Eksempel på komplikasjoner hos for tidlig fødte barn er oksygenmangel under fødselen, hjerneblødning og dårlig lungemodning som fører til et syndrom med lungesvikt (respiratorisk distress syndrom, RDS). For tidlig fødte barn er oftere syke og har oftere infeksjoner. På grunn av at leveren er umoden og ikke fungerer som normalt ennå, har disse barna ofte gulsott. Seteleie er også vanligere og kan gjøre fødselen vanskelig.

Pasientorganisasjon

Vil du vite mer?

Animasjoner