Informasjon

Høy fosterhodestilling

Fosterets hodet fester seg ofte i bekkeninngangen to eller flere uker før fødselen hos førstegangsgravide. Dersom hodet ikke er festet kalles det høy fosterhodestilling.

Hva er høy fosterhodestilling?

Fosterets hodet fester seg ofte i bekkeninngangen to eller flere uker før fødselen hos førstegangsgravide. Hode som fortsatt befinner seg over bekkenet etter dette tidspunktet, kalles høy fosterhodestilling. Høy fosterhodestilling er et normalfenomen. Hos flergangsgravide er det vanligst at hodet ikke fester seg før tidlig i fødselen. 

Årsak

Før rutinemessig ultralyd var tilgjengelig var man på vakt for om morkaken kunne ligge foran barnet, det vil si stenge for fødselskanalen. Det er en farlig tilstand, som nå avklares ved rutine ultralydundersøkelse i uke 18, og derfor ikke lenger er noe problem. 

Høytstående hode fram mot fødsel kan også skyldes bekkenskader eller trangt bekken, eller for stort fosterhode. Tidligere bekkenskader vil være kjent, og stort fosterhode kan avklares ved ultralyd. Dersom det ikke er noen kjente slike årsaker, ser man nå på fenomenet høy fosterhodestilling - at hodet ikke er festet - som helt normalt. 

Diagnostikk

Høy fosterhodestilling påvises ved vanlig undersøkelse, det vil si ved å kjenne på magen. Det kan være aktuelt å måle fosterets størrelse og vekt med ultralyd dersom det er mistanke om at barnet er unormalt stort. Ellers er det ikke grunn til å gjøre ekstra undersøkelser. 

Behandling

Man avventer til det kommer rier. Dersom anatomiske forhold i mors bekken eller fosterhodets form gjør det umulig å føde vanlig, vil det gjøres keisersnitt.

Animasjon om keisersnitt

Vil du vite mer?