Informasjon

Keisersnitt

Keisersnitt som utføres i Norge skal ha en medisinsk årsak. Vanlige grunner til at keisersnitt er blant annet trangt bekken og stort barn, misdannelser i fødselsveiene, sykdom hos mor, tidligere keisersnitt, og svangerskapsforgiftning.

Temaside om Korona

I Norge skal det foreligge en medisinsk årsak for å gjennomføre et planlagt keisersnitt. Det betyr at den gravide ikke kan kreve å få utført keisersnitt uten at det foreligger en medisinsk årsak.

Det er alltid en lege som skal vurdere mor og barnets tilstand og avgjøre om det er medisinsk grunn for å utføre dette inngrepet – og om den helsemessige gevinsten kan være større ved å utføre keisersnittet enn ved å gjennomgå en vanlig fødsel. Ved denne vurderingen vil det alltid bli tatt hensyn til kvinnens ønske.

Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister i Norge var det i 2016 totalt 59.104 fødsler. Av disse ble 9.497 eller 16,1 prosent av de fødende forløst ved keisersnitt og 6218 av disse var hastekeisersnitt. Fødselsregisteret viser store fylkesvise forskjeller, med f.eks. en keisersnittandel på 20,9 prosent i Nord-Trøndelag og 11,4 prosent i Hordaland. 

keisersnitt
Animasjon av keisersnitt

Når brukes keisersnitt

Gravide har ikke selv noen lovmessig rett til å bestemme om barnet skal fødes med keisersnitt. Legene gjør en medisinsk vurdering og gir råd om hva de synes er best. Verken bekkenløsning eller forskjellige smertesyndromer er tilstrekkelig til at keisersnitt må velges.

En skiller vanligvis mellom keisersnitt som er planlagte og "haste-keisersnitt". Den siste gruppen er keisersnitt som av og til må utføres fordi fosteret får for lite oksygen under fødselen, eller hvis fødselen har stanset opp.

Vanlige årsaker til at det gjøres keisersnitt

 • Trangt bekken og stort barn
 • Barn med vannhode
 • Misdannelser i fødselsveiene, morkake som dekker fødselsveiene (placenta previa) eller for tidlig løsning av morkaken (abruptio placentae)
 • Tidligere keisersnitt, dersom det er økt sjanse for at livmor ikke tåler belastningen (2 eller flere tidligere keisersnitt, samt hvis tidligere keisersnitt er gjort i lengderetningen av livmor)
  • Amerikanske retningslinjer konkluderer med at også kvinner som har hatt 2 keisersnitt, kan forsøke vanlig fødsel i senere svangerskap1
 • Dersom mor lider av sykdom eller lignende som gjør at hun i mindre grad vil tåle påkjenningen av en fødsel
 • Svangerskapsforgiftning kan i noen tilfeller gjøre at en velger keisersnitt framfor vanlig fødsel
 • Spesielle tilfeller hvor mor er svært engstelig for fødselen, dette gjelder gjerne kvinner som har skremmende opplevelser fra tidligere fødsler
 • Dersom barnet får for dårlig surstoff-tilgang eller dersom fødselen stopper opp (hvis fødselen er godt i gang, prøves gjerne assistert vaginal forløsning først)
 • Sviktende funksjon til morkaken (som ernærer barnet) samtidig som vanlig fødsel ikke fører fram
 • Uforlikelige blodtyper hos mor og barn kan i noen tilfeller gjøre at en velger å forløse barnet tidlig, ofte med keisersnitt i uke 32-36
 • Dersom navlesnoren ligger uheldig, eller dersom barnet ligger i et spesielt ugunstig leie
 • Dersom det av en eller annen grunn blir nødvendig å forløse et barn lenge før tiden
 • Dersom forsøk på å forløse med tang eller vakuum ikke fører fram
Neste side