Informasjon

Keisersnitt

Akutt keisersnitt

Om det oppstår komplikasjoner under fødselen, kan det bli aktuelt å utføre et akutt keisersnitt.

Den største forskjellen på et planlagt og et akutt keisersnitt for deg og din ledsager, er den tiden personalet har til å forberede og informere dere om hva som skal skje. Om situasjonen til barnet eller deg er slik at inngrepet må skje med en gang, er rask handling viktig. Det gjør at informasjon og forklaring på hva som skjer, ikke blir optimal. Da vil informasjon og forklaring på hva som skjedde og hvorfor, bli gitt etter operasjonen.

Om du på forhånd har fått epidural- eller spinalbedøvelse, kan denne som oftest brukes. Anestesipersonalet fyller da på mer bedøvelse på kateteret. Om du ikke har epidural- eller spinalbedøvelse, blir du lagt i narkose. Fra operasjonen starter til barnet er født, tar kort tid. Men hele operasjonen kan ta 30 til 60 minutter. Om barnet ikke trenger ekstra oppfølging etter operasjonen, kan ledsager ha barnet hos seg til operasjonen er over.

Forrige side Neste side