Informasjon

Keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner

Stadig oftere blir keisersnitt valgt fremfor vaginal (vanlig) fødsel. Men forskning viser at keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner hos både mor og barn sammenlignet med vaginal fødsel.

Ifølge en studie og en lederartikkel fra British Medical Journal i november 2007, øker keisersnitt risikoen for både mor og barn sammenlignet med risikoen ved en vaginal (vanlig) fødsel.

Andelen keisersnitt øker

I følge lederartikkelen1 har antallet keisersnitt i Australia økt fra 19,4 prosent av alle fødsler i 1994, til 29,1 prosent av alle fødsler i 2004. I USA gjelder dette 30,2 prosent av alle fødsler, og i Latin-Amerika hele 33 prosent av alle fødsler. I følge tall fra Medisinsk fødselsregister i Norge ble 16,3 prosent av de fødende forløst ved keisersnitt i 2006. De viser også til store fylkesvise forskjeller, med f.eks. en keisersnittandel på 21,4 prosent i Østfold, og 12,1 prosent i Hordaland. I 1999 var den samlede andelen av keisersnitt i landet på 13,4 prosent av alle fødsler.

Keisersnitt blir et stadig mer akseptert alternativ til vaginal fødsel, men det er ikke en ufarlig operasjon. Mange eksperter advarer mot de høye keisersnittallene og understreker at keisersnitt bare er rettferdiggjort når fordelene overgår ulempene.

Neste side