Informasjon

Keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner

Kvinners etterspørsel - en av årsakene til økningen

Det er tre hovedårsaker til at keisersnitt blir utført:

  • Alvorlige komplikasjoner, hvor keisersnitt er helt nødvendig.
  • For å forebygge mulige komplikasjoner rundt fødselen, basert på overvåkning av fosteret før fødselen.
  • Relatert til sosiale, kulturelle, økonomiske eller juridiske faktorer, inkludert sterke ønsker fra den fødende uten at det foreligger noen klar medisinsk grunn til at keisersnitt bør velges.
Forrige side Neste side