Informasjon

Keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner

Mulige fordeler må veies opp mot risiko

Flere studier har advart mot negative effekter for både mor og barn ved keisersnitt. Det rapporteres om lengre sykehusopphold og større behov for at mor må innlegges på sykehus på nytt i barseltiden. I tillegg er det høyere risiko for komplikasjoner fra anestesi (narkose), infeksjoner og blodproppsykdommer. Seneffektene inkluderer økt risiko for forliggende morkake, fastvokst morkake og for tidlig løsning av morkaken i senere svangerskap. I tillegg kommer mulige forbindelser til senere dødfødsel. Selv om død hos mor forekommer meget sjelden i våre dager, er andelen dødsfall under fødsel høyere ved keisersnitt enn ved vanlig fødsel. Dette skyldes nok i høy grad at keisersnitt ofte utføres i kritiske situasjoner.

Noen kvinner velger keisersnitt fordi de ønsker å beskytte bekkenbunnen mot skader som kan føre til urinlekkasjer. Men det finnes ingen faglig enighet om at keisersnitt forebygger slike plager. Uansett må disse mulige fordelene veies opp mot økt sjanse for problemer knyttet til et kirurgisk inngrep.

Forrige side Neste side