Informasjon

Keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner

Ingen fordel med keisersnitt når babyen ligger i hodeleie

Studien som ble publisert i novemberutgaven av BMJ2, brukte informasjon fra 97.095 fødsler i løpet av de tre månedene studien pågikk.

Keisersnitt istedenfor vaginal fødsel fører til lengre opphold i nyfødt-intensivavdeling og for at den nyfødte skal dø. Den økte risikoen for død hos det nyfødte barnet vedvarer frem til utskrivning fra fødeavdelingen for babyer født ved planlagt keisersnitt. Men dersom oppstarten av fødselen er normal, ved at riene kommer i gang og vannet går før en påbegynner inngrepet ved et planlagt keisersnitt, reduseres risikoen.

Forfatterne konkluderer med at babyer som ligger i hodeleie, kommer dårligere ut ved et keisersnitt, mens barn i seteleie har stor gevinst av å bli forløst ved keisersnitt. Selv om keisersnitt ikke innebærer noen risiko for alvorlige skjedeskader, og gir en lett reduksjon av risiko for at barnet skal dø under selve fødselen, øker altså den samlede risikoen for komplikasjoner og død hos barnet. Det gir også en økt risiko for alvorlige komplikasjoner og død hos mor. Det er dermed ingen gevinst å hente ved keisersnitt for fødende der barnet ligger i hodeleie.

Forrige side Neste side