Informasjon

Keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner

Hovedkonklusjon

Forfatterne av studien understreker at deres funn tilsier at keisersnitt er forbundet med flere komplikasjoner og økt dødelighet både hos mor og den nyfødte, men at inngrepet har en beskyttende effekt ved vaginale komplikasjoner.

Forrige side Neste side