Informasjon

Keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner

Stadig oftere blir keisersnitt valgt fremfor vaginal (vanlig) fødsel. Men forskning viser at keisersnitt øker risikoen for komplikasjoner hos både mor og barn sammenlignet med vaginal fødsel.

Ifølge en studie og en lederartikkel fra British Medical Journal i november 2007, øker keisersnitt risikoen for både mor og barn sammenlignet med risikoen ved en vaginal (vanlig) fødsel.

Andelen keisersnitt øker

I følge lederartikkelen1 har antallet keisersnitt i Australia økt fra 19,4 prosent av alle fødsler i 1994, til 29,1 prosent av alle fødsler i 2004. I USA gjelder dette 30,2 prosent av alle fødsler, og i Latin-Amerika hele 33 prosent av alle fødsler. I følge tall fra Medisinsk fødselsregister i Norge ble 16,3 prosent av de fødende forløst ved keisersnitt i 2006. De viser også til store fylkesvise forskjeller, med f.eks. en keisersnittandel på 21,4 prosent i Østfold, og 12,1 prosent i Hordaland. I 1999 var den samlede andelen av keisersnitt i landet på 13,4 prosent av alle fødsler.

Keisersnitt blir et stadig mer akseptert alternativ til vaginal fødsel, men det er ikke en ufarlig operasjon. Mange eksperter advarer mot de høye keisersnittallene og understreker at keisersnitt bare er rettferdiggjort når fordelene overgår ulempene.

Kvinners etterspørsel - en av årsakene til økningen

Det er tre hovedårsaker til at keisersnitt blir utført:

  • Alvorlige komplikasjoner, hvor keisersnitt er helt nødvendig.
  • For å forebygge mulige komplikasjoner rundt fødselen, basert på overvåkning av fosteret før fødselen.
  • Relatert til sosiale, kulturelle, økonomiske eller juridiske faktorer, inkludert sterke ønsker fra den fødende uten at det foreligger noen klar medisinsk grunn til at keisersnitt bør velges.

Mulige fordeler må veies opp mot risiko

Flere studier har advart mot negative effekter for både mor og barn ved keisersnitt. Det rapporteres om lengre sykehusopphold og større behov for at mor må innlegges på sykehus på nytt i barseltiden. I tillegg er det høyere risiko for komplikasjoner fra anestesi (narkose), infeksjoner og blodproppsykdommer. Seneffektene inkluderer økt risiko for forliggende morkake, fastvokst morkake og for tidlig løsning av morkaken i senere svangerskap. I tillegg kommer mulige forbindelser til senere dødfødsel. Selv om død hos mor forekommer meget sjelden i våre dager, er andelen dødsfall under fødsel høyere ved keisersnitt enn ved vanlig fødsel. Dette skyldes nok i høy grad at keisersnitt ofte utføres i kritiske situasjoner.

Noen kvinner velger keisersnitt fordi de ønsker å beskytte bekkenbunnen mot skader som kan føre til urinlekkasjer. Men det finnes ingen faglig enighet om at keisersnitt forebygger slike plager. Uansett må disse mulige fordelene veies opp mot økt sjanse for problemer knyttet til et kirurgisk inngrep.

Ingen fordel med keisersnitt når babyen ligger i hodeleie

Studien som ble publisert i novemberutgaven av BMJ2, brukte informasjon fra 97.095 fødsler i løpet av de tre månedene studien pågikk.

Keisersnitt istedenfor vaginal fødsel fører til lengre opphold i nyfødt-intensivavdeling og for at den nyfødte skal dø. Den økte risikoen for død hos det nyfødte barnet vedvarer frem til utskrivning fra fødeavdelingen for babyer født ved planlagt keisersnitt. Men dersom oppstarten av fødselen er normal, ved at riene kommer i gang og vannet går før en påbegynner inngrepet ved et planlagt keisersnitt, reduseres risikoen.

Forfatterne konkluderer med at babyer som ligger i hodeleie, kommer dårligere ut ved et keisersnitt, mens barn i seteleie har stor gevinst av å bli forløst ved keisersnitt. Selv om keisersnitt ikke innebærer noen risiko for alvorlige skjedeskader, og gir en lett reduksjon av risiko for at barnet skal dø under selve fødselen, øker altså den samlede risikoen for komplikasjoner og død hos barnet. Det gir også en økt risiko for alvorlige komplikasjoner og død hos mor. Det er dermed ingen gevinst å hente ved keisersnitt for fødende der barnet ligger i hodeleie.

Hovedkonklusjon

Forfatterne av studien understreker at deres funn tilsier at keisersnitt er forbundet med flere komplikasjoner og økt dødelighet både hos mor og den nyfødte, men at inngrepet har en beskyttende effekt ved vaginale komplikasjoner.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Shorten A. Maternal and neonatal effects of caesarean section.. BMJ 2007; 335(7628):: 1003-4..
  2. Villar J, Carroli G, Zavaleta N, Donner A, Wojdyla D, Faundes A, Velazco A, Bataglia V, Langer A, Narváez A, Valladares E, Shah A, Campodónico L, Romero M, Reynoso S, de Pádua KS, Giordano D, Kublickas M, Acosta A; World Health Organization 2005 Global Survey on Maternal and Perinatal Health Research Group. Maternal and neonatal individual risks and benefits associated with caesarean delivery: multicentre prospective study.. BMJ 2007; 335(7628):: 1025.