Informasjon

Vasa previa

Vasa previa er en tilstand med forliggende blodårer, der fosterets navlesnorsblodårer befinner seg i fosterhinnene og er lokalisert mellom fosteret og livmorhalsen. Under fødselen kan blodårene rives over, eller de kan komme i klem.

Temaside om Korona

Hva er vasa previa?

Placenta - praevia

Blodårene fra fosteret går via navlestrengen og deler seg opp i mange mindre årer før de går inn i et nettverk av blodårer i morkaken. I noen tilfeller går noen, eller alle blodårene i navlestrengen, først inn i fosterhinnen, og fortsetter i fosterhinnen inn til kanten av morkaken. Vasa previa, eller forliggende blodårer, kalles det når disse blodårene ligger i den delen av fosterhinnen som ligger mellom fosteret og utløpet av livmoren. Når fosterhinnene brister, eller når hinnene rives over for å stimulere til rier, kan disse blodårene revne og forårsake blødning. Dette kan også skje under fødselen når disse ubeskytta blodårene blir skviset og klemt. Dette kan føre til livstruende blødninger. Rask inngripen er avgjørende for at fosteret skal overleve.

Vasa previa er en uvanlig tilstand og forekommer i cirka en av 2500 fødsler1.

Illustrasjonen viser forliggende morkake der hele morkaken dekker fødselskanalen. Ved vasa previa er det isolerte blodårer som ligger mellom fosteret og utløpet av livmoren, ikke hele morkaken.

Årsak

Den underliggende årsaken er ukjent, men som nevnt ovenfor kan disse blodårene rives over når fødselen starter og fosterhinnene revner. Det kan også skje at fosterets hode presser mot disse blodårene og stanser blodsirkulasjonen i dem, noe som fører til akutt oksygenmangel hos fosteret.

Kunstig befruktning, forliggende morkake og lappedelt morkake angis å kunne disponere for tilstanden.

Tilstanden oppdages vanligvis ikke før under fødselen og viser seg ved plutselig blødning.

Symptomer

Vasa previa forårsaker smertefri blødning som starter når fødselshinnene brister. Blodet kommer fra fosteret. Gjennomsnittlig blodvolum til et barn født ved termin er bare ca. 250 ml, og en slik blødning kan raskt bli livstruende.

Diagnosen er bortimot umulig å stille på forhånd. Det er ingen forvarsel om tilstanden med unntak av de få tilfellene der det kan blø litt på forhånd. Vanlig ultralyd er ikke egnet til å fastslå diagnosen, men såkalt farge-Doppler kan i teorien identifisere disse blodårene i fosterhinnene. Rutinemessig undersøkelse med farge-Doppler er imidlertid uaktuelt siden diagnosen er sjelden og den er vanskelig å påvise.

Behandling

Dersom fosterlyden er tilfredsstillende, kan det tas blodprøve fra skjeden for å sjekke om blodet skriver seg fra mor eller foster. En test som er enkel å utføre (Apt-testen), brukes vanligvis. Den kan utføres under fødselen og på fødestuen.

Dersom vasa previa mistenkes, må ikke fødselen forsinkes i påvente av bekreftelse på om det er blod fra fosteret - særlig hvis blødningen er kraftig og/eller fosterlyden er dårlig. Da må det gjøres keisersnitt snarest.

Det er ikke mulig å forhindre at vasa previa oppstår, selv om en teoretisk kunne undersøke gravide med høy risiko før fødselen og utføre keisersnitt i 37.-38. uke i de tilfeller det en klarte å stille diagnosen.

Vil du vite mer?

Animasjoner