Informasjon

Gruppe B streptokokker hos gravide og nyfødte

Gruppe B streptokokker (GBS) er bakterier som cirka 25-35 prosent av alle gravide er bærere av. Disse bakteriene kan overføres til barnet under fødsel. GBS-infeksjon som starter tidlig hos nyfødte, kan gi alvorlig sykdom.

Hva er gruppe B streptokokker (GBS)?

GBS er en del av menneskets normale bakterieflora. Bakterien finnes både hos kvinner og menn. Først og fremst lever bakterien i mage-tarmkanalen, men den kan også finnes i munnhulen eller i skjeden hos kvinner. Rundt 25 til 35 prosent av alle kvinner i de nordiske landene er bærere av denne bakterien uten å ha noen plager av det. GBS bærertilstand kan være vedvarende, episodisk eller forbigående.

Dersom en bærertilstand går over til å bli en infeksjon, vil dette påvirke både mor og barn. Men under én prosent av de gravide utvikler symptomer og tegn på infeksjon. Dersom du er gravid og bærer av GBS, kan bakteriene overføres til barnet under fødselen. Dette skjer hos omtrent halvparten av gravide kvinner som har GBS. Av disse vil bare rundt ett av hundre barn bli alvorlig syke. I Norge vil mindre enn ett av tusen levendefødte barn rammes av denne infeksjonen. Det betyr at dette er en sjelden tilstand.

I Norge rapporteres to til tre dødsfall årlig blant nyfødte som følge av GBS-infeksjon. I 2018 ble det meldt 12 tilfeller med tidlig (i løpet av første sju levedøgn) GBS-sykdom blant nyfødte og 11 tilfeller av senere GBS-sykdom blant spedbarn.

Neste side