Informasjon

Hepatitt B i svangerskapet

Gravide som er bærere av hepatitt B, vil i forbindelse med selve fødselen i over 90% av tilfellene overføre infeksjonen til barnet. Det kan forhindres.

Hopp til innhold

Dokumentet er utviklet av Statens Serum Institut i Danmark

Leverbetennelse kan skyldes flere forskjellige virus. I forbindelse med graviditet bør du være oppmerksom på hepatitt B virusinfeksjon. Hepatitt B kan utvikle seg til en meget alvorlig sykdom eller forløpe uten tegn på sykdom. Etter infeksjonen vil 10% være smittebærere av hepatitt B virus resten av livet.

Særlig risiko for gravide

En gravid som er kronisk hepatitt B bærer, vil i forbindelse med selve fødselen i over 90% av tilfellene overføre infeksjonen til sitt barn. Nesten alle smittede barn vil selv bli kroniske hepatitt B bærere med senere risiko for utvikling av skrumplever og leverkreft. De vil dessuten kunne smitte familiemedlemmer og andre barn i f.eks. barnehage og skole.

Sjekker med blodprøve

En blodprøve kan vise om du er bærer av hepatitt B. Blodprøven skal tas enten før graviditeten eller ved den første svangerskapsundersøkelse hos legen. Er blodprøven positiv, betyr det at du er bærer av hepatitt B.

Behandling

Hvis du på forhånd vet at du er kronisk bærer av hepatitt B, kan infeksjon hos det nyfødte barnet forebygges ved å gi det en sprøyte med immunglobulin og samtidig vaksinere det mot hepatitt B. Dette må skje innen 24 timer etter fødselen og vil i 95% av tilfellene forhindre infeksjon hos barnet.

Vil du vite mer?