Informasjon

Herpes og graviditet

Gravide med førstegangs eller gjentatte utbrudd med herpesinfeksjon i underlivet, herpes genitalis, i de siste fem ukene før fødsel, løper betydelig risiko for å smitte barnet.

Herpessår på kjønnsdelene skyldes en virusinfeksjon. Infeksjonen er kronisk, og noen personer har hyppig tilbakevendende utbrudd.

Gravide med førstegangs eller gjentatte utbrudd med herpesinfeksjon i underlivet, herpes genitalis, i de siste fem ukene før fødsel løper betydelig risiko for å smitte barnet. Nyfødte kan utvikle alvorlig sykdom med hjernebetennelse (encefalitt), blodforgiftning (sepsis) eller utbredte hud og slimhinneforandringer. Det er derfor viktig å avdekke aktivt herpesutbrudd forut for fødselen eller tidligere plager med herpesutbrudd eller seksualpartner med genital herpesinfeksjon.

Risiko ved graviditet

Nyfødte kan smittes ved fødselen gjennom slimhinner i fødselskanalen dersom moren har utbrudd ved fødselen.

Har du tidligere hatt herpesutbrudd på kjønnsdelene, er det liten risiko i forbindelse med graviditet og fødsel, under tre prosent. Har du hatt gjentatte herpesutbrudd, er det en mulighet for at hyppigheten på utbrudd tiltar i svangerskapet. Har du hyppige utbrudd under graviditet, kan tablettbehandling overveies de siste ukene før forventet fødselstidspunkt.

Hvis du får et førstegangsutbrudd av herpes på kjønnsdelene i løpet av siste fem uker før fødselen, kan det være større risiko for å smitte barnet ved fødselen. Smittefaren for barnet er da om lag 30 til 50 prosent. Du bør da kontakte lege eller jordmor for vurdering og eventuelt behandling og vurdering av forløsningsmåte.

Ved pågående utbrudd i fødselskanalen vil barnet normalt forløses med keisersnitt.

Animasjon av herpes

Forebyggende behandling med antivirale midler reduserer faren for utbrudd ved fødsel, men faren er så liten at effekten ikke nødvendigvis er av noen betydning. De aktuelle antivirale midlene som brukes i første trimester, synes ikke å føre til økt forekomst av fosterskader.

Diagnostikk

Ved mistanke om pågående herpesinfeksjon kan det tas prøve fra sårsekret og eventuelt antistoffprøve.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Statens Serum Institut i Danmark.
  2. Folkehelseinstituttet. Genital herpesinfeksjon og graviditet. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 17.04.2019. www.fhi.no