Informasjon

Hiv-infeksjon i svangerskapet

Ca. 30% av alle barn født av hiv-smittede mødre, vil bli smittet med hiv. Hvis hiv-infeksjon påvises hos den gravide, vil man tilby antiviral behandling, slik at risikoen for å overføre smitten til barnet faller til under 5%.

Hiv kan overføres fra en smittet mor til hennes barn under svangerskap, fødsel og amming. Risikoen for at barnet skal bli smittet, er i Vest-Europa om lag 30%. Risiko for smitte antas å ha sammenheng med virusmengden i morens blod, morens sykdomsstadium og fødselsmåte. Risikoen kan deles i risikoen knyttet til svangerskap og fødsel (ca. 15-20%), og tilleggsrisikoen knyttet til amming (ca. 14%). Smitte fra infisert mor til barn skjer i de aller fleste tilfellene like før eller under fødselen eller via morsmelk.

Alle gravide tilbys hiv-test. Dersom den gravide er risikoutsatt for hivsmitte under graviditeten (f.eks. gjennom å ta stoff med sprøyter), anbefales flere tester under svangerskapet. I perioden 1985-2016 er det ved rutineundersøkelse av gravide påvist 230 hiv-tilfeller hos gravide i Norge. Ca. 90% av disse er gravide innvandrere, de resterende er norskfødte. I samme periode er det til Folkehelseinstituttet meldt 12 barn som er født i Norge med hivinfeksjon. De siste tilfellene var i 2000 (2 tilfeller) og 2013.

Behandling

Hiv-positive gravide som vil fullføre svangerskapet, tilbys antiviral kombinasjonsbehandling under siste del av svangerskapet, vanligvis etter 28 ukers graviditet. De bør forløses ved keisersnitt (unntatt ved svært lave virusmengder) og tilrås til ikke å amme barnet. Barnet behandles vanligvis med zidovudin til 6 uker etter fødsel. Risikoen for mor-til-barn smitte ved disse optimale tiltakene er ca. 1%.

Oppfølging

Morens hiv-antistoffer passerer morkaken og kan gjenfinnes hos barnet inntil 18 måneders alder. Antistoffbestemmelse kan derfor ikke anvendes til å bekrefte eventuell smitte fra mor. I stedet tas en annen prøve (HIV-PCR). Første prøve tas et par uker etter fødselen. Ved tre negative PCR-tester ved 4-6 måneders alder kan smitte utelukkes, og kontrollene avsluttes.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Hivinfeksjon og graviditet. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 11.04.2017. www.fhi.no