Informasjon

Klamydiainfeksjon og graviditet

Klamydiainfeksjon under graviditeten øker risikoen for infeksjon hos barnet ved fødselen.

Klamydiabakterien finnes hos en til fire prosent av gravide. Klamydia er hyppigst hos helt unge kvinner. Dersom en gravid har klamydia, vil dette kunne gi øyeinfeksjon 5 til 12 dager etter fødsel (15 til 25 prosent risiko) og lungebetennelse 1 til 3 måneder etter fødsel (5 til 15 prosent risiko). I sjeldne tilfeller kan klamydiainfeksjon også medføre komplikasjoner som abort, for tidlig vannavgang, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og dødfødsel. Klamydia kan føre til en rekke følgetilstander for kvinnen selv - blant annet senere sterilitet.

Folkehelseinstituttet understreker imidlertid at kunnskapsgrunnlaget for risiko for uønskede svangerskapsutfall som følge av klamydiainfeksjon er svakt.

Totalt diagnostiseres rundt 25 000 tilfeller av genital klamydiainfeksjon årlig i Norge. Ettersom infeksjonen i hovedsak er uten symptomer, forblir mange udiagnostisert. En stor andel av de smittede er under 25 år og forekomsten er anslått å være rundt fem prosent i denne aldersgruppen.

Det tilbys test for klamydia i svangerskapet hos følgende grupper: Gravide under 25 år, ved symptomer og som ledd i smitteoppsporing. Testen tas ved første svangerskapskontroll.

Klamydiainfeksjon gir ikke alltid tydelige symptomer, men infeksjonen kan påvises ved bakterieprøve fra kvinnens skjede. Påvises klamydia, behandles infeksjonen med antibiotika.

Anbefalt behandling til gravide og ammende er azitromycin som engangsdose eller amoksicillin i syv dager.

Vil du vite mer?

  • Klamydia
  • Klamydia - for helsepersonell

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Genital klamydia og graviditet. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 19.06.2019. www.fhi.no