Informasjon

Klamydiainfeksjon i svangerskapet

Klamydiainfeksjon i svangerskapet gir økt risiko for infeksjon hos barnet ved fødselen.

Klamydiabakterien finnes hos 1-4% av gravide. Klamydia forekommer hyppigst hos helt unge kvinner. Dersom en gravid har klamydia, vil dette kunne gi øyeinfeksjon (15-25% risiko) og lungebetennelse (5-15% risiko) hos det nyfødte barnet. I sjeldnere tilfeller kan klamydiainfeksjon også medføre komplikasjoner som abort, for tidlig vannavgang, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og dødfødsel. Klamydia kan også føre til en rekke komplikasjoner for kvinnen selv - blant annet senere sterilitet.

Folkehelseinstituttet understreker imidlertid at kunnskapsgrunnlaget for risiko for uønskede svangerskapsutfall som følge av klamydiainfeksjon er svakt.

Totalt diagnostiseres ca. 25.000 tilfeller av genital klamydiainfeksjon årlig i Norge. Ettersom infeksjonen i hovedsak er uten symptomer, forblir mange udiagnostisert. Majoriteten av de smittede er under 25 år og forekomsten anslås å være ca. 5% i denne aldersgruppen.

Det tilbys test for klamydia i svangerskapet på følgende indikasjoner: Gravide under 25 år, ved symptomer og som ledd i smitteoppsporing. Testen tas ved første svangerskapskontroll.

Klamydiainfeksjon gir ikke alltid tydelige symptomer, men infeksjonen kan påvises ved bakterieprøve fra kvinnens skjede. Er svaret positivt, behandles infeksjonen med antibiotika.

Anbefalt behandling til gravide og ammende er azitromycin som engangsdose eller amoksicillin i syv dager.

Vil du vite mer?

  • Klamydia
  • Klamydia - for helsepersonell

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Genital klamydia og graviditet. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 27.06.2017. www.fhi.no