Tilstand

Listeriose

Temaside om Korona

Sammendrag

 • Definisjon:Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose. Alvorlig bakterieinfeksjon som hovedsakelig rammer personer med nedsatt immunforsvar, gravide og deres fostre
 • Forekomst:I Norge meldes ca. 20-30 nye tilfeller per år
 • Symptomer: Infeksjonen er vanligvis asymptomatisk eller gir et influensaliknende sykdomsbilde, men kan hos risikogruppene gi alvorlig sykdom, særlig sepsis og meningitt
 • Funn:Avhenger av hvem som er rammet - gravid, foster, barn, voksen. Febersykdom
 • Diagnostikk:Agenspåvisning ved dyrking fra blod, spinalvæske, fostervann
 • Behandling: I sykehus, langvarig antibiotikabehandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose forårsaket av Listeria monocytogenes
 • Listeriose er en sjelden men alvorlig bakterieinfeksjon som hovedsakelig rammer personer med nedsatt immunforsvar, samt gravide og deres fostre
 • De fleste mennesker inntar av og til matvarer som inneholder Listeria, uten å bli syke1

Kliniske hovedformer

 • Bakteriemi med eller uten sepsis syndrom
 • Meningitt
 • Infeksjon i svangerskapet
 • Granulomatosis infantisepticum - spredte abscesser i ulike organ hos nyfødte
 • Fokale infeksjoner

Forekomst

 • Stabil insidens i Norge siste 10 år med 10-30 meldte tilfeller årlig
  • I 2018 ble det meldt 24 tilfeller1
  • Sannsynligvis er det betydelige mørketall2
   • Antall gravide: 0-2 smittet per år - sykdommen er 18 ganger mer vanlig hos gravide enn ikke-gravide
  • De fleste smittes i Norge (> 80%), hovedsakelig fordi personer som er mottagelige for listeriose, reiser lite utenlands3
 • Sporadiske (enkeltstående) tilfeller er vanligst, men det har forekommet små utbrudd
 • Årlig insidens av infeksjon i industrialiserte land er under én per 100.000, men den er tre ganger høyere hos personer over 70 år og hele 17 ganger høyere hos gravide
 • Listeriameningitt utgjør ca. 5% av alle meningitter hos neonatale (1-4 uker)

Utbrudd i Norge

 • I 1992: 8 tilfeller i Trondheim, smittekilde var varmebehandlet kjøttpålegg
 • I 2005: 3 tilfeller hos pasienter ved Ålesund sykehus, sannsynlig smitte fra kjøttpålegg
 • I 2007: 21 tilfeller hos pasienter ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, smittekilden var mykost fra gårdsmeieri
  • 5 pasienter døde i dette utbruddet
 • 2013: 3 tilfeller hvor smittekilden var vakumpakket rakfisk

Etiologi og patogenese

 • Listeria monocytogenes1
  • Er svært vanlig og forekommer hos mange dyrearter og også i miljøet, blant annet i jord, planterester, dyrefôr, vann og avløpsvann
  • Sykdommen kan ramme alle varmblodige dyr og kan forårsake encefalitt og abort hos dyrene
  • Bakterien kan formere seg i næringsmidler ved kjøleskaptemperatur. Bakterien kan også smitte over til andre næringsmidler i kjøleskap
 • Smittekilde er oftest kontaminert mat:
  • Spesielt upasteuriserte meieriprodukter, myke oster
  • Kjøttpålegg
  • Grønnsaker
  • Bearbeida fiskeprodukter
  • Kan også smitte direkte fra syke dyr
 • Sporadiske utbrudd er vanligst
 • Patogenisitet1
  • Det er ukjent hvorfor denne opportunistiske mikroben en sjelden gang fører til livstruende infeksjoner - også hos ellers tilsynelatende helt friske personer
  • De fleste mennesker inntar av og til matvarer som inneholder listeriabakterien uten å bli syke
  • Personer med nedsatt immunforsvar kan utvikle alvorlig sykdom

Listeria monocytogenes4

 • Listeria monocytogenes
  • Grampositiv stavbakterie
  • Motil og fakultativ intracellulær
  • 13 ulike serotyper er identifisert
 • Smittedosen er høy, slik at det vanligvis kreves at bakterien formeres i et næringsmiddel, noe som for Listeria kan skje under kjølelagring
 • Utbredelse
  • Bakterien er vidt utbredt i naturen og finnes hos et stort antall dyrearter
  • De fleste mennesker inntar av og til matvarer som inneholder Listeria uten å bli syke, men enkelte tilstander predisponerer for sykdom
 • Mikroben er en intracellulær parasitt og bekjempelse av bakterien krever inntakt cellemediert immunitet

Disponerende faktorer

 • Graviditet
 • Nyfødt
 • Sykdommer eller tilstander med svekket cellulær immunitet
 • Immunsupprimert pasienter
  • Organtransplanterte, kreftsykdommer, bindevevssykdommer
 • Alkoholisme
 • Diabetes mellitus
 • Aids-pasienter har 100-300 ganger økt risiko i forhold til normalbefolkningen
 • I ca. 1/3 av tilfellene finner en ingen sikker disponerende årsak 5

Kontaminerte næringsmidler

 • Generelt er det lite L. monocytogenes i norske råvarer, men enkelte bearbeidede matvarer med lang holdbarhetstid, og som spises uten videre varmebehandling, er mulige risikoprodukter1
  • Slike matvarer er oppskåret, kokt kjøttpålegg (skinke, rull, servelat etc.), rått kjøtt (gravet kjøtt, tartar og speket kjøtt som spekepølse, morrpølse etc.), gravlaks, røkelaks, rakfisk og meieriprodukter laget av upasteurisert melk
  • Det er også en økt risiko for at myke modningsoster kan innholde listeriabakterier, selv om de ikke er laget av upasteurisert melk
 • Bakterien kan kontaminere de fleste næringsmidler, hyppigst upasteuriserte meieriprodukter og grønnsaker6
  • Isolert fra meieriprodukter i frekvenser fra 15-70%
 • Mikroben kan vokse ved 4° C. Korrekt oppbevaring av fødemidler i kjøleskap er ingen garanti mot problematiske kontaminasjoner
 • Bakterien finnes sporadisk i tarmfloraen hos inntil 5% av friske mennesker
  • Bærertiden varer sjelden utover 2-4 uker

ICPC-2

 • A78 Infeksjonssykdom IKA

ICD-10

 • A32 Listeriose
  • A32.0 Hudlisteriose
  • A32.1 Meningitt og meningoencefalitt som skyldes Listeria
  • A32.7 Listeriasepsis
  • A32.8 Annen spesifisert listeriose
  • A32.9 Uspesifisert listeriose
 • P37.2 Listeriose (disseminert) hos nyfødt
Neste side