Tilstand

Listeriose

Sammendrag

 • Definisjon:Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose. Alvorlig bakterieinfeksjon som hovedsakelig rammer personer med nedsatt immunforsvar, gravide og deres fostre
 • Forekomst:I Norge meldes ca. 20-30 nye tilfeller per år
 • Symptomer: Infeksjonen er vanligvis asymptomatisk eller gir et influensaliknende sykdomsbilde, men kan hos risikogruppene gi alvorlig sykdom, særlig sepsis og meningitt
 • Funn:Avhenger av hvem som er rammet - gravid, foster, barn, voksen. Febersykdom
 • Diagnostikk:Agenspåvisning ved dyrking fra blod, spinalvæske, fostervann
 • Behandling: I sykehus, langvarig antibiotikabehandling

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

 • Påvisning av bakterien i blodkultur, spinalvæske, fostervann hos pasienter med symptomer
 • Listeriaserologi eller analyse av avføringsprøver gjøres ikke fordi det ikke har diagnostisk verdi

Differensialdiagnoser

 • Virale encefalitter
 • Tromboembolisk sykdom
 • Vaskulitter
 • Multippel sklerose
 • Andre infeksjoner som herpes, borreliose, syfilis, tuberkulose, mykoplasmainfeksjon

Sykehistorie

 • Inkubasjonstid
  • Vanligvis fra noen dager til tre uker, men i sjeldne tilfeller opp til tre måneder
  • Fosteret smittes vanligvis noen dager etter den gravide ved intrauterin smitteoverføring
 • Sykdomsbilde
  • Infeksjon er vanligvis asymptomatisk eller gir et influensaliknende sykdomsbilde, men kan hos risikogruppene gi alvorlig sykdom
  • Vanligste manifestasjon hos ikke-gravide risikogrupper er meningitt og sepsis
 • Gradvis utvikling av allmennsymptomer
  • Feber med eller uten andre symptomer
  • Etter hvert meningeale symptomer med forstyrret bevissthet og hodepine
  • Meningittsymptomer likevel fraværende hos ca. 40% ved innleggelse
  • Diaré er svært sjeldent

Listeriose i graviditet og sykdom hos fosteret1,4

 • Listeriose under svangerskap gir som regel et mildt sykdomsforløp hos moren med ukarakteristiske symptomer som feber, slapphet, myalgier, ev. mageplager
 • Gravide kan smitte sitt barn uten selv å bli syk
 • Intrauterin infeksjon
  • Kan føre til fosterskade eller -død
 • Neonatal listeriose
  • Kan, dersom smitten skjer intrauterint, opptre som prematuritet med nedsatt allmentilstand og symptomer på multiorgansvikt
  • Dersom smitten skjer i fødsels-kanalen eller nosokomialt, kommer symptomene etter tre eller flere dager i form av meningitt
  • Ved neonatal infeksjon er det høy letalitet
 • Meningitt hos nyfødte
  • Slapp, irritabel, ernæringsvansker, ev. brekninger, fotofobi, svekket bevissthet, kramper

Kliniske funn

 • Infeksjon i svangerskapet
  • Mild febril sykdom uten åpenbart primærfokus
 • Granulomatosis infantisepticum
  • Neonatal infeksjon ervervet in utero
  • Disseminerte abscesser og granulomer
 • Bakteriemi med eller uten sepsis syndrom
  • Nyfødte og immunsupprimerte
  • Febril sykdom uten kjent primærfokus
 • Meningitt
  • Meningitt hos barn under 2 måneder
   • Tredje vanligste årsak
  • Meningitt hos voksne
   • Fjerde vanligste årsak
   • Vanligvis immunsupprimerte
 • Fokale infeksjoner
  • Sjeldne - adenitt, hjerneabscess, endokarditt, osteomyelitt, artritt

Undersøkelser på sykehus

Generelt

 • Symptomene kan være vage og uspesifikke, diagnosen kan være vanskelig

Spesielt

 • Agenspåvisning ved dyrking fra blod, spinalvæske, fostervann eller annen vanligvis steril lokalisasjon gjøres ved sykdom1
 • Blodprøve
  • Bakteriedyrkning
  • Listeriaserologi utføres ikke lenger ved laboratorier i Norge da dette ikke anses å ha noen diagnostisk verdi1
 • Spinalpunksjon
  • Rikelig nøytrofile granulocytter
  • Ofte mangler de vanlige infeksjonsparametrene ved en bakteriell infeksjon i sentralnervesystemet

Når henvise

 • Innleggelse ved mistanke om listeria-infeksjon
Forrige side Neste side