Tilstand

Listeriose

Sammendrag

 • Definisjon:Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose. Alvorlig bakterieinfeksjon som hovedsakelig rammer personer med nedsatt immunforsvar, gravide og deres fostre
 • Forekomst:I Norge meldes ca. 20-30 nye tilfeller per år
 • Symptomer: Infeksjonen er vanligvis asymptomatisk eller gir et influensaliknende sykdomsbilde, men kan hos risikogruppene gi alvorlig sykdom, særlig sepsis og meningitt
 • Funn:Avhenger av hvem som er rammet - gravid, foster, barn, voksen. Febersykdom
 • Diagnostikk:Agenspåvisning ved dyrking fra blod, spinalvæske, fostervann
 • Behandling: I sykehus, langvarig antibiotikabehandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

 • Tidlig antibiotikabehandling er avgjørende for overlevelse uten sekvele

Komplikasjoner

 • CNS-skader etter meningitt
 • Hjernestammeinfeksjon
  • 100% dødelighet uten behandling, 30% dødelighet ved adekvat behandling 2
  • Halvparten med adekvat behandling vil få nevrologiske sekveler
 • Økt kreftrisiko de første 5 årene etter infeksjon8

Prognose

 • Total mortalitet ca. 25%
 • Infeksjon i svangerskapet
  • Hyppigst relativt benign sykdom for både moren og fosteret
  • Kan gå over uten spesifikk terapi, men kan også føre til alvorlig fosterinfeksjon
 • Granulomatosis infantisepticum
  • Høy mortalitet
 • Meningitt og sepsis
  • Høy mortalitet

Meldeplikt

 • Meldingsplikt til MSIS gruppa A
Forrige side Neste side