Informasjon

Røde hunder under graviditeten

Røde hunder (rubella) som oppstår under graviditeten, kan skade fosteret. Vaksiner som tilbys gjennom barnevaksinasjonsprogrammet (MMR-vaksine), har ført til at røde hunder i dag er nesten utryddet.

Røde hunder, rubella, er en virussykdom. Tidligere var røde hunder en utbredt barnesykdom, men som følge av barnevaksinasjonsprogrammet (MMR-vaksine), er røde hunder i dag nesten utryddet.

Risiko for gravide

I Norge er det tilbudt vaksine mot røde hunder til alle barn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet siden 1978 (MMR-vaksine). Det betyr at alle som er født i 1977 eller senere, er vaksinert. Kvinner som ikke er vaksinert, anbefales vaksine i god tid før planlagt svangerskap. Med dagens vaksinedekning er imidlertid faren for smitte svært liten.

Hva skjer hvis en gravid får røde hunder?

Får en gravid røde hunder, kan det skade fosteret. Dersom smitten skjer innenfor de første 8 uker av graviditeten, er det økt risiko for spontan abort (opptil 20 prosent). Smitte mellom 8. og 20. uke av graviditeten medfører opptil 50 prosent risiko for alvorlige fosterskader. Etter 20. graviditetsuke ses kun sjelden alvorlige komplikasjoner hos fosteret.

Diagnostikk

Har du hatt røde hunder, er du livsvarig beskyttet mot å få røde hunder på ny. Dersom det er usikkert om du har har gjennomgått infeksjon eller er vaksinert, kan dette avklares ved å undersøke røde hunder-antistoff i en blodprøve. 

Mer enn 90 prosent av alle kvinner i befruktningsdyktig alder i Norge er vaksinert. Dette skal være dokumentert i vaksinasjonskort, eller i det nasjonale registeret for vaksiner (SYSVAK). Dersom det mangler slik dokumentasjon, anbefales å ta blodprøve. Svaret på blodprøven vil da avgjøre om det er nødvendig med vaksinering med en eller to doser MMR-vaksine. 

Vaksinasjon mot røde hunder

MMR-vaksine skal ikke gis til gravide. Det anbefales derfor å vaksinere kort tid etter fødsel, eller når graviditet er utelukket. Det anbefales å vente minimum tre måneder med å bli gravid etter siste vaksinedose. 

Hos kvinner som sikkert har gjennomgått røde hunder, eller som har bekreftelse på at hun har mottatt to doser MMR-vaksine, er det unødvendig å ta blodprøve for å teste immunitet. 

Hos kvinner som har tatt kun én dose, er det heller ikke nødvendig å teste, men gi vaksinedose nummer to, for eksempel etter fødsel. 

Dersom antistofftest viser tilfredsstillende nivå av antistoffer, betyr det enten at man har gjennomgått sykdommen eller er tilstrekkelig vaksinert. Dersom antistofftesten viser for lavt nivå, gis en eller to ekstra vaksinedoser. 

Vil du vite mer?