Informasjon

Syfilis i svangerskapet

Syfilis skyldes en bakterie som overføres seksuelt. I de fleste tilfeller overføres bakterien gjennom homoseksuell kontakt, bare unntaksvis smittes det heteroseksuelt.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

De fleste smittede får få eller ingen symptomer i de første stadier av sykdommen. Du kan derfor ha en behandlingskrevende syfilisinfeksjon uten å vite det og uten å ha mistanke om det. Nesten alle kvinner som under graviditeten får konstatert syfilis, blir derfor overrasket.

Særlig risiko for gravide

Hvert år konstateres det 5 - 10 tilfeller av syfilis hos gravide i Norge og Danmark. En gravid med syfilis kan smitte fosteret. Syfilis hos det ufødte barn kan utvikle seg meget forskjellig. Noen utvikler livstruende sykdom kort tid etter fødselen, mens andre får symptomer senere i livet, hvor det kan ha oppstått varige skader.

Hvordan konstateres sykdommen hos den gravide?

De fleste gravide med syfilis er ikke selv klar over at de er smittet. En blodprøveundersøkelse kan vise om kvinnen har syfilis. Blodprøven tas enten før graviditeten eller ved den første svangerskapsundersøkelsen hos legen. Er blodprøven positiv, er man smittet med syfilis og behandling kan straks settes i verk slik at barnet beskyttes mot smitte. Er blodprøven negativ, er man ikke smittet med syfilis.

Tidligere ble en slik prøve tatt rutinemessig på alle gravide i Norge. Det er det nå slutt på.

Kan syfilis behandles?

Syfilis behandles effektivt med antibiotika, og fosteret er deretter utenfor risiko. Det er dog viktig at behandlingen settes inn så tidlig som mulig i graviditeten.

Vil du vite mer?

  • Syfilis
  • Syfilis - for helsepersonell