Informasjon

Syfilis og graviditet

Gravide som får påvist syfilis, vil i de fleste tilfeller bli overrasket,ettersom sykdommen i tidlige faser har få eller ingen symptomer. Risikoen for at fosteret skal smittes, avhenger av den gravides syfilisstadium.

Syfilis er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien (spirocheten) Treponema pallidum. Ubehandlet syfilis kan gi alvorlige problemer. Den gode nyheten er at syfilis vanligvis kan helbredes med penicillin eller et annet antibiotikum.

Ved syfilis har de fleste smittede få eller ingen symptomer i de første stadier av sykdommen. Du kan derfor ha en behandlingskrevende syfilisinfeksjon uten å vite det og uten å ha mistanke om det. Nesten alle kvinner som under graviditeten får konstatert syfilis, blir derfor overrasket.

Smitte kan skje under hele graviditeten, men tegn på infeksjon opptrer sjelden før andre trimester. Fosteret smittes hovedsakelig gjennom morkaken. Bakteriene kan også overføres ved fødselen. Risikoen for overføring avhenger av den gravides syfilisstadium. Ved primær- og sekundærsyfilis er risikoen 75-100 prosent, ved sen latent og tertiærsyfilis cirka ti prosent.

Medfødt syfilis forekommer svært sjeldent i Norge. Siste tilfelle av medfødt syfilis ble meldt Folkehelseinstituttet i 1998. De siste årene har man sett en betydelig øking av meldte syfilistilfeller, også hos kvinner. I 2016 ble 7 av 14 kvinner som ble diagnostisert med syfilis, funnet gjennom svangerskapskontrollen.

Særlig risiko for gravide

Hvert år konstateres det fem til ti tilfeller av syfilis hos gravide i Norge. En gravid med syfilis kan smitte fosteret. Syfilis hos det ufødte barn kan utvikle seg meget forskjellig. I sjeldne tilfeller utvikler barnet livstruende sykdom kort tid etter fødselen, men to av tre er uten symptomer ved fødselen. Symptomer kan også opptre først etter uker, måneder eller år.

Tidlige symptomer kan være dødfødsel, for tidlig fødsel, hudutslett, leversvikt, forstørrede lymfeknuter, betennelse i beinvev, blodmangel, tegn på nerveskader, nyresvikt. Seinkomplikasjoner kan vise seg i form av mental retardasjon, døvhet, blindhet, tannmisdannelser og ben- og bruskskader.

Påvisning av syfilis hos den gravide?

De fleste gravide med syfilis er ikke selv klar over at de er smittet. En blodprøveundersøkelse kan vise om kvinnen har syfilis. Blodprøven tas enten før graviditeten eller ved den første svangerskapsundersøkelsen hos legen. Ved blodprøve som tyder på ubehandlet syfilis, skal kvinnen henvises som øyeblikkelig hjelp til spesialist. Dersom kvinnen har ubehandlet syfilis, skal hun behandles med antibiotika hos spesialist, uansett syfilisstadium hos kvinnen. Behandling startes straks slik at barnet beskyttes mot smitte. Er blodprøven negativ, er man ikke smittet med syfilis.

Alle gravide bør tilbys syfilisundersøkelse ved første svangerskapskontroll.

Kan syfilis behandles?

Syfilis behandles effektivt med antibiotika, og fosteret er deretter utenfor risiko. Det er dog viktig at behandlingen settes inn så tidlig som mulig i graviditeten. Ved korrekt behandling før 16. svangerskapsuke er det i praksis ingen risiko for at fosteret blir smittet. Adekvat behandling senere i graviditeten fører også til helbredelse i opptil 97 prosent av tilfellene.

Kvinner som tidligere har hatt syfilis og er blitt adekvat behandlet, kan betraktes som smittefrie og behøver ikke ny behandling under graviditeten. Gjennomgått syfilisinfeksjon medfører ikke immunitet, og en person kan bli smittet på nytt.

Vil du vite mer?

  • Syfilis
  • Syfilis - for helsepersonell

 

Kilder

Referanser

  1. Statens Serum Institut i Danmark.
  2. Folkehelseinstituttet. Syfilis og graviditet. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 06.01.2016. www.fhi.no