Informasjon

Akutt fettlever i svangerskap

Akutt fettlever er en akutt leversykdom som i sjeldne tilfeller utvikler seg i siste delen av et svangerskap. Årsaken er ukjent, men sykdommen forekommer kun hos gravide.

Hva er akutt fettlever i svangerskap?

Ved akutt fetttlever i svangerskapet blir den gravide i løpet av en periode på fra få dager og opptil et par uker dårlig med økende kvalme og oppkast, magesmerter, tørste, høy urinproduksjon, hudkløe og vanligvis etter hvert også gulsott. Ofte forhøyet blodtrykk og tegn til svangerskapsforgiftning (50-70 prosent). Årsaken er at små fettpartikler hoper seg opp i levercellene og ødelegger normal leverfunksjon. Det utvikles etter hvert leversvikt og tegn til livstruende sykdom.

Tilstanden er sjelden. Det er beregnet at den opptrer i rundt en av 10.000 til 13.000 svangerskap. Det vil si fire til seks tilfeller årlig i Norge.

Diagnosen

Tilstanden oppstår mellom 30. og 38. svangerskapsuke. Sykehistorien gir mistanke om tilstanden, men noen tilfeller diagnostiseres ikke før etter fødselen. Blodprøver konstaterer leversvikt, eventuelt også tegn til nyresvikt. Det foreligger koagulasjonsforstyrrelser og lav blodprosent, eventuelt også lavt blodsukker. Ultralyd og CT brukes til å utelukke andre årsaker.

Behandling

Den eneste effektive behandlingen er en rask fødsel. Det vil si at så snart denne diagnosen er stilt, blir det foretatt keisersnitt for å avbryte svangerskapet så raskt som mulig. Sykdomsprosessen stanser da. Men hos mange kvinner kan sykdommen ha utviklet seg så langt at det er nødvendig med langvarig intensivbehandling etter forløsningen.

Levertransplantasjon kan bli aktuelt for noen.

Prognose

Fortsatt er dette en livstruende sykdom. Men med tidlig og intens behandling er utsiktene kraftig forbedret. Dødeligheten for mor angis nå å være mindre enn ti prosent. Tidligere døde 70 til 80 prosent av kvinnene som fikk denne sykdommen. Sykdommen er også farlig for fosteret med rapportert dødelighet på cirka 20 prosent.

Ved et eventuelt nytt svangerskap, er risikoen for pånytt å utvikle akutt fettlever økt, men det er uklart hvor høy denne risikoen er.