Informasjon

Akutt fettlever i svangerskap

Akutt fettlever er en akutt leversykdom som i sjeldne tilfeller utvikler seg i siste delen av et svangerskap. Årsaken er ukjent, men sykdommen forekommer kun hos gravide.

Hva er akutt fettlever i svangerskap?

I løpet av en periode på fra få dager og opptil et par uker blir den gravide dårlig med økende kvalme og oppkast, magesmerter, tørste, høy urinproduksjon, hudkløe og vanligvis etter hvert også gulsott. Årsaken er at små fettpartikler hoper seg opp i levercellene, og ødelegger normal leverfunksjon. Det utvikles etter hvert leversvikt og tegn til livstruende sykdom.

Tilstanden er sjelden. Det er beregnet at den opptrer i rundt en av 10 000 til 13 000 svangerskap. Det vil si fire til seks tilfeller årlig i Norge.

Behandling

Den eneste effektive behandlingen er en rask fødsel. Det vil si at så snart denne diagnosen er stilt, blir det foretatt keisersnitt for å avbryte svangerskapet så raskt som mulig. Sykdomsprosessen stanser da. Men hos mange kvinner kan sykdommen ha utviklet seg så langt at det er nødvendig med langvarig intensivbehandling etter forløsningen.

Fortsatt er dette en livstruende sykdom. Men med tidlig og intens behandling er utsiktene kraftig forbedret. Dødeligheten for mor angis nå å være i området 0 til 20 prosent. Tidligere døde 70 til 80 prosent av kvinnene som fikk denne sykdommen. Sykdommen er også farlig for fosteret med rapportert dødelighet i området 14 til 18 prosent.