Informasjon

Bekkenleddsmerter

Bekkenleddsmerter opptrer hos 15% av alle gravide i Norge. Hos de aller fleste går plagene tilbake etter fødselen.

Hva er bekkenløsning?

Bekkenet består av flere bein. Normalt er de ulike beina føyd tett sammen, og det er liten bevegelighet mellom dem. Ved graviditet blir sammenføyningene påvirket av svangerskapshormoner, som gjør at de blir mer føyelige. Dette er en naturlig prosess som klargjør bekkenet for den forestående fødselen. Hos noen gravide kan bevegeligheten mellom de ulike bekkenbeina utløse smerter.

Ileosakralleddene og symfysen (skambeinet) er markert med rødt
Ileosakralleddene og symfysen (skambeinet) er markert med rødt

"Bekkenleddsmerter" er begrepet som brukes når den gravide opplever bekkenløsningen som et smertefullt problem, og melder seg som pasient. Da har hun gangvansker og smerter lokalisert over bekkenleddene. 15% av norske gravide kvinner rapporterer å ha bekkenleddsmerter i siste del av svangerskapet. Bekkenleddsmerter er den hyppigste årsaken til sykemelding i svangerskapet.