Informasjon

Bekkenleddsmerter

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

  • Bekkenleddsmerter forklart, video laget av Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus OUS
  • Bekkenleddsmerter - for helsepersonell
Forrige side