Informasjon

Blodpropp i graviditeten

Symptomer

Symptomene ved dyp venetrombose kan variere fra svært vage til sterke smerter i låret eller i leggen. Både når benet er i ro og ved gange, kan det være smerter. Avhengig av beliggenheten kan låret eller leggen være hovent og varmt. Enkelte kan også få feber. 

Ved blodpropp i lungen oppstår ganske brått brystsmerter. Man blir tung i pusten, får hjertebank og hoste, og det kan tilkomme blodig oppspytt. Ved store blodpropper blir man kald, klam og blek, pulsen blir svak, blodtrykket faller og man besvimer til slutt. Store lungeembolier kan være livstruende.

Forrige side Neste side