Informasjon

Blodpropp i graviditeten

Behandling

Du kan selv gjøre en rekke ting for å unngå å få blodpropp i svangerskapet. Det er viktig å være fysisk aktiv. Risikoen for blodpropp er nok en god grunn til å kutte ut røyken i svangerskapet (samt etter fødselen!). Du bør ikke ligge til sengs over et lengre tidsrom. Du kan eventuelt bruke elastisk strømpe for å motvirke væskeansamling i vevet i bena.

Både blodpropp i legg og i lunger er akutte medisinske tilstander som krever innleggelse i sykehus. Behandlingen der er med blodfortynnende medisiner (heparin/lavmolekylært heparin). Ved livstruende lungeemboli kan kirurgisk inngrep være aktuelt.

Både ved dyp venetrombose og lungeemboli anbefales behandling med lavmolekylært heparin (LMWH). Medisinen settes med sprøyte like under huden (subkutant). Etter utskrivelsen fra sykehuset fortsetter du selv å sette sprøytene. Det anbefales at behandingen varer tre til seks måneder i svangerskapet, inklusive seks uker etter fødselen. Etter fødselen kan det skiftes til behandling med Marevan tabletter. Hos kvinner med betydelig blodpropprisiko anbefales langtidsbehandling lengre enn ett år.

Ved tidligere alvorlig blodpropp skal forebyggende behandling med heparin gis i hele svangerskapet. Ved tidligere små blodpropper skal heparin gis fra uke 20 i svangerskapet og til minimum seks uker etter fødselen.

Forrige side Neste side