Informasjon

Blodpropp i graviditeten

Prognose

Dersom behandling ikke gis til gravide med dyp venetrombose, vil det oppstå lungeemboli hos 15-25 prosent av dem. Ubehandlet er dødeligheten av lungeemboli opptil 30 prosent, og tre til åtte prosent av pasientene overlever ikke lungeemboli til tross for behandling.

Av de behandlede med lungeemboli blir 2/3 helt friske, mens den siste 1/3 får noe redusert blodstrøm og forstyrret funksjon i lungene.

Enkelte som får dyp venetrombose, plages senere med det posttrombotiske syndrom. Dette kjennetegnes ved tyngdefornemmelse i leggen i hvile eller ved gange, smerter, hevelse, åreknuter, misfarging av huden, eksem og leggsår. Kontinuerlig bruk av individuelt tilpassede elastiske strømper reduserer risikoen for å utvikle et slikt syndrom i etterkant med 50 prosent.

Forrige side Neste side