Informasjon

Dødfødsel

Dødfødsel defineres som fødsel av dødt barn etter svangerskapsuke 22. Den vanligste årsaken til dødfødsel er morkakesvikt.

Ved dødfødsel er barnet ofte dødt før fødselen, og det fødes som regel vaginalt.

Hvordan vet jeg at barnet er dødt?

Dødfødsel defineres av Verdens Helseorganisasjon som fødsel av dødt barn fra og med uke 22. Tidligere død av fosteret betegnes abort. Dødfødsler forekommer heldigvis sjelden. Men når det skjer, vil ofte barnet være dødt før fødselen. Som regel foreligger ingen disposisjoner eller risikoer hos den gravide på forhånd, og vanligvis er det ingen varseltegn.

Hvis du har en tilstand som disponerer for dødfødsel, eller hvis du opplever at fosterbevegelsene avtar eller opphører, bør du kontakte legen eller jordmoren din for å få avklart om alt er som det skal. Legen og jordmoren kan lytte etter fosterlyd. Ved usikkerhet om tilstanden vil du bli henvist til ultralyd, eventuelt kardiotokografi - en undersøkelse som fanger opp hjerteaktivitet hos fosteret. Diagnosen skal bekreftes av to leger.

I Norge regner vi at omkring tre av 1000 fødsler er dødfødsler og forekomsten er synkende. Det vil si totalt omkring 170 tilfeller per år, noe som er lave tall sammenlignet med andre land. Risikoen for død i svangerskapet er størst de siste ukene før fødselen.

Neste side