Informasjon

Dødfødsel

Hvordan foregår en dødfødsel?

Hvis fosteret dør før fødselen, kan det fødes på ulike måter. Det er vanligvis ikke nødvendig å forløse fosteret umiddelbart, med mindre du har en medisinsk komplikasjon. I Norge er det praksis at foreldreparet får være med og bestemme tidspunkt for igangsetting av fødsel. De fleste dødfødsler foregår vaginalt dersom det ikke er spesielle grunner til at det bør gjøres keisersnitt. Du vil få nødvendig smertestillende behandling uten at riene hemmes. Man forsøker å tilby enerom på barsel eller kvinnepost, og det oppmuntres til at barnefaren er tilstede og eventuelt overnatter.

Forrige side Neste side