Informasjon

Dødfødsel

Hva skjer etter dødfødselen?

Det oppfordres til at foreldrene og eventuelle søsken bruker tid sammen med det døde barnet - at de får se det, holde det. Foreldrene oppmuntres til å involvere familie og venner i det som har skjedd. Det bør tas fotografi, fot- og håndavtrykk av barnet, gjerne også en liten hårtust. Dette kan samles i en minneperm. Dødsfallet vedkommer gjerne flere enn familien, og det kan være riktig å sette inn dødsannonse før gravferden. Foreldrene kan også være med å legge barnet i kista, eventuelt bruke egne klær. Det tilrås gjerne eget gravsted til barnet, det kan være egen grav eller familiegrav.

Etter fødsel av et dødt barn vil legene ofte spørre om tillatelse til å obdusere barnet og granske morkaken for å finne ut hva som gikk galt. Undersøkelsen kan også innebære genetiske tester. Resultatene av disse undersøkelsene kan klargjøre om det er noen risiko ved fremtidige graviditeter, og det kan gi deg et klart svar på hvorfor barnet døde.

Undersøkelsen av barnet etter fødselen får ingen konsekvenser for de planene dere måtte ha for begravelsen av barnet.

Dersom dødfødselen skyldes en genetisk forstyrrelse (arvelig feil), kan det være aktuelt å henvise deg/dere til en ekspert i genetikk som kanskje vil ta flere prøver av dere som foreldre, for å kunne gi klare råd vedrørende risiko ved eventuelle fremtidige graviditeter.

Forrige side Neste side