Informasjon

Dødfødsel

Ubehag og utfordringer etter fødselen

Etter en dødfødsel kan du oppleve brystspreng, depresjon og andre problemer. Det å komme seg over det som har skjedd både fysisk og følelsesmessig, kan oppleves som overveldende.

En dødfødsel er en følelsesmessig vond opplevelse. Du og din familie kan trenge profesjonell hjelp til å komme dere gjennom denne vanskelig tiden.

Skyld er en vanlig reaksjon. Men vit at en dødfødsel sjelden, om noen gang, skyldes noe du har gjort eller ikke gjort. Det er normalt å oppleve dyp sorg, sinne og forvirring. Tapet av barnet kan bli en belastning for ekteskapet/parforholdet. Også av den grunn kan det være nyttig med profesjonell psykologisk hjelp.

Det er nyttig å vite at du kan ha rett til foreldrepenger også når barnet er dødfødt. Dersom dødfødsel skjer i svangerskapsuke 22 eller senere, kan du ha rett til forledrepenger i 30 dager, eventuelt engangsstønad. 

Forrige side Neste side