Informasjon

Tvillingsvangerskap

Tvillingsvangerskap blir oftest oppdaget på ultralyd. På grunn av økt risiko for komplikasjoner innebærer  flerlingesvangerskap hyppigere kontroller og oppfølging av spesialist.

Hva er tvillingsvangerskap?

I et tvillingsvangerskap er det to foster i livmoren. I sjeldne tilfeller kan det være mer enn to foster i livmoren, da omtales det som flerlingesvangerskap. Tvillinger er vanligst, og de deles inn i eneggede og toeggede.

En rekke ting kan tyde på at et svangerskap er et tvilling- eller flerlingesvangerskap. Stor vektøkning hos mor, særlig etter uke 20, kan være et tegn på at det er flere enn ett barn på vei. Ofte kan mor beskrive en følelse av å være større enn i tidligere svangerskap og en følelse av økte fosterbevegelser. Det kan være andre i familien som har født tvillinger. Bruk av medikamenter som skal fremme evnen til å få barn (særlig stimulering av eggløsning), øker sjansen for å føde flerlinger.

I 2020 var cirka 1,3 prosent av alle fødsler i Norge tvillingfødsler. Da var det 696 tvillingfødsler og 9 trillingfødsler av totalt cirka 55.000 fødsler. Det gir en forekomst av 13,9 flerlingesvangerskap per 1000 fødsler

Forekomsten av eneggede tvillinger er fire per 1000 fødsler, mens toeggede tvillinger er tre ganger vanligere. I Norge forekommer hvert år 5-8 fødsler med mer enn to barn.

Neste side