Informasjon

Flerlingesvangerskap

En rekke ting kan tyde på at et svangerskap er et flerlingesvangerskap. Stor vektøkning hos mor, særlig etter uke 20, kan være et tegn på at det er flere enn ett barn på vei. Ofte er det andre i familien som har født tvillinger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er flerlingesvangerskap?

I et flerlingesvangerskap er det mer enn ett foster i livmoren. Tvillinger er vanligst, og deles inn i eneggede og toeggede.

En rekke ting kan tyde på at et svangerskap er et flerlingesvangerskap. Stor vektøkning hos mor, særlig etter uke 20, kan være et tegn på at det er flere enn ett barn på vei. Ofte kan mor beskrive en følelse av å være større enn i tidligere svangerskap og en følelse av økte fosterbevegelser. Det kan være andre i familien som har født tvillinger. Bruk av medikamenter som skal fremme evnen til å få barn (særlig stimulering av eggløsning), øker sjansen for å føde flerlinger.

Forekomsten av tvillingfødsler er økende i Norge. I 2005 var knapt 2% av alle fødsler i Norge tvillingfødsler. Dette skyldes hovedsakelig høyere fødealder og økt anvendelse av assistert befruktning. Forekomsten av eneggede tvillinger er 4 per 1000 fødsler, mens toeggede tvillinger er 3 ganger vanligere. I Norge forekommer hvert år 5-8 fødsler med mer enn to barn.

Årsak

Eneggede tvillinger oppstår som et resultat av at det befruktede egget deler seg tidligere enn to uker etter befruktningen. Toeggede tvillinger oppstår som resultat av at flere egg er blitt befruktet samtidig. Mer enn to fostre skyldes enten flere egg, eller er en kombinasjon av flere egg og ekstra deling.

Tendensen til å føde flerlinger er arvelig. Stimulering av eggløsning eller prøverørsbehandling resulterer ofte i flerlingesvangerskap. Økende antall fødsler hos mor og økende alder øker sjansen for tvillingfødsler.

Diagnostikk

Flerlingesvangerskap avsløres oftest ved at man ser to eller flere fostre på ultralyd. Legen (og mor) kan mistenke tilstanden dersom magen vokser mer enn vanlig. Legen kan også høre to atskilte fosterlyder ved lytting på magen, eller kjenne flere fosterdeler ved undersøkelse av magen.

Funn av tvillinger innebærer hyppigere svangerskapskontroller og flere ultralydundersøkelser.

Behandling

Flerlinger har en tendens til å bli født for tidlig, og det er også en viss risiko for andre komplikasjoner. Av denne grunn skal flerlingesvangerskap følges opp av spesialist. Spontanfødsel skjer ofte 2 til 3 uker før termin. Det er omdiskutert om man skal sette i gang fødselen før termin (uke 37) med kunstige midler. I Norden har man vært tilbakeholden med å påvirke det spontane forløpet av svangerskapet.

Ingen vet sikkert hvordan fortidlig fødsel skal forhindres. Mange anbefaler avlastning fra 20-22 uker med sykmelding. Dette må vurderes i forhold til mors arbeidssituasjon. Tungt arbeid skal unngås. Det er viktig å hvile mer enn vanlig. Sengeleie på sykehus mangler dokumentert effekt. Det synes ikke å påvirke risikoen for fortidlig fødsel eller perinatal dødelighet, men det er mulig det bedrer den føtale vekst 9 Den manglende vitenskapelige dokumentasjonen gjelder både tvillinger og trillinger

Innleggelse i fødeavdeling fra ca. uke 32 benyttes mange steder for å overvåke fostrene og om mulig stanse for tidlig fødsel.

Nedkomstpermisjon og fødselspenger

Stønadsperioden skal deles mellom mor og far. Avhengig av om man velger 100% dekning av lønn eller 80% av lønnen, er den totale stønadslengden på henholdsvis 49 uker eller 59 uker. Minimum 12 uker av dette er forbeholdt barnets far som en fedrekvote Barnets mor må begynne stønadsperioden senest 3 uker før fødsel, og kan starte den allerede 12 uker før fødsel Ved flerbarnsfødsler forlenges stønadsperioden

Pasientorganisasjon

  • Tvillingforeldre Foreningen

Vil du vite mer?