Informasjon

Tvillingsvangerskap

En rekke ting kan tyde på at en kvinne er gravid med tvillinger. Stor vektøkning hos mor, særlig etter uke 20, kan være et tegn på at det er flere enn ett barn på vei. Ofte er det andre i familien som har født tvillinger.

Hva er tvillingsvangerskap?

I et tvillingsvangerskap er det to foster i livmoren. I sjeldne tilfeller kan det være mer enn ett foster i livmoren, da omtales det som flerlingesvangerskap. Tvillinger er vanligst, og de deles inn i eneggede og toeggede.

En rekke ting kan tyde på at et svangerskap er et tvilling- eller flerlingesvangerskap. Stor vektøkning hos mor, særlig etter uke 20, kan være et tegn på at det er flere enn ett barn på vei. Ofte kan mor beskrive en følelse av å være større enn i tidligere svangerskap og en følelse av økte fosterbevegelser. Det kan være andre i familien som har født tvillinger. Bruk av medikamenter som skal fremme evnen til å få barn (særlig stimulering av eggløsning), øker sjansen for å føde flerlinger.

I 2016 var ca. 1,5% av alle fødsler i Norge tvillingfødsler. Da var det 918 tvillingfødsler og 4 trillingfødsler av totalt ca. 58.000 fødsler. Det gir en forekomst av 15,9 flerlingesvangerskap per 1000 fødsler

Forekomsten av eneggede tvillinger er 4 per 1000 fødsler, mens toeggede tvillinger er 3 ganger vanligere. I Norge forekommer hvert år 5-8 fødsler med mer enn to barn.